dxrank
DxRank™
Giới thiệu
DxRank™ là một giải pháp của FPT Digital nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả và chính xác việc đánh giá hiện trạng mức độ trưởng thành số. Giải pháp được xây dựng dựa trên bộ khung đánh giá trưởng thành số đã được chuẩn hóa, với những chức năng toàn diện và thuận tiện giúp doanh nghiệp nhanh chóng có được đánh giá khách quan và toàn diện nhất.
Khảo sát và đánh giá mức độ trưởng thành số là bước đầu trong quá trình xây dựng lộ trình Chuyển đổi số tại Doanh nghiệp để định vị một cách chính xác vị trí và vị thế hiện có trên hành trình Chuyển đổi số.
Việc đánh giá mức độ trưởng thành số hàng năm cũng giúp doanh nghiệp hiệu chỉnh các hành động ưu tiên theo đúng định hướng chuyển đổi số ưu tiên tập trung.
Đánh giá mức độ trưởng thành số dựa trên
6 hạng mục lớn, 25 hạng mục con và 139 tiêu chí cụ thể
customer
Khách hàng
Tiếp cận khách hàng từ bên ngoài
Quản lý trải nghiệm khách hàng
Thông tin chi tiết về khách hàng
Niềm tin khách hàng
strategy
Chiến lược
Marketing & Quản lý thương hiệu
Quản trị hệ sinh thái
Bảo trợ tài chính
Hiểu biết về thị trường
Quản lý danh mục đầu tư
Quản lý chiến lược
tech
Công nghệ
Quản trị công nghệ
Kiến trúc công nghệ & Ứng dụng
Bảo mật
Ứng dụng & nền tảng
Kết nối & tính toán
operation
Vận hành
Quản trị hoạt động
Thiết kế & Đổi mới dịch vụ
Chuyển đổi/ Triển khai dịch vụ
Hoạt động dịch vụ
culture
Văn hoá
Giá trị tổ chức
Quản lý tài năng
Hỗ trợ từ nơi làm việc
data
Dữ liệu
Quản trị dữ liệu
Kỹ thuật xử lý dữ liệu
Hiện thực hoá giá trị từ dữ liệu
about-us
Về FPT Digital
Công ty tư vấn chuyển đổi số
FPT Digital, trực thuộc Tập đoàn FPT, là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp từng bước xây dựng nguồn lực, ứng dụng công nghệ để Chuyển đổi số và giải quyết các bài toán doanh nghiệp cụ thể, gắn liền với định hướng phát triển doanh nghiệp, hướng tới sự tối ưu và cải tiến, tạo ra những giá trị mới.
FPT Digital cung cấp các dịch vụ Tư vấn chuyển đổi số tổng thể cho doanh nghiệp
01. Đánh giá mức độ trưởng thành số doanh nghiệp
02. Tư vấn tối ưu hóa vận hành, thúc đẩy tăng năng suất
03. Tư vấn xây dựng trải nghiệm khách hàng vượt trội
04. Tư vấn đổi mới mô hình kinh doanh thời đại số
05. Tư vấn chuyển đổi hạ tầng CNTT và an ninh mạng
06. Đào tạo về chuyển đổi số