Ông Trần Huy Bảo Giang
Tổng Giám đốc
Công ty TNHH FPT Digital
Bà Nguyễn Thị Hương Giang
Tổng Giám đốc
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)