Bà Nguyễn Thị Hương Giang
Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
Chữ ký