Chiến lược và lộ trình Chuyển đổi số của Traphaco
Vùng trồng
Trụ sở chính TCT Traphaco
Traphaco CNC
Nhà thuốc
Trung tâm phân phối/Chi nhánh
Traphaco Sapa
Traphaco Hưng Yên
Người dùng
Bệnh viện
Trụ sở chính TCT Traphaco
Đóng vai trò quyết định chính sách, quản trị CTTV và đảm bảo các hoạt động chiến lược được thực thi trong toàn bộ Traphaco. Trong tương lai, các hoạt động quản lý điều hành, phát triển kinh doanh (kênh bán hàng, khách hàng, giám sát TDV,...) , tối ưu chuỗi cung ứng của TCT được hỗ trợ tối đa bởi ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, TCT phát huy hiệu quả mô hình quản lý tập trung ở các mảng công việc quan trọng (kế hoạch, tài chính, mua hàng, CNTT, nghiên cứu, quản trị rủi ro/ quy trình,...) thông qua hoạt động quản lý thông tin, xây dựng tài nguyên dữ liệu và tăng cường khả năng khai thác, phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định. Nguồn nhân lực gắn kết và được tạo điều kiện, môi trường thúc đẩy phát triển kỹ năng số. Tầm nhìn 2030, hoạt động nghiên cứu của Traphaco được hỗ trợ bởi CNTT giúp Traphaco sẵn sàng với các năng lực tương lai, cốt lõi của ngành dược.
Danh sách sáng kiến số
A1
Ứng dụng văn phòng số - Digital Office
Tăng cường môi trường làm việc, cộng tác trên nền tảng số (Digital Office)
A2
Ứng dụng quản lý nhân sự, tiền lương
Hệ thống hóa quản lý thông tin người lao động, tự động hóa các quy trình nhân sự như tính lương, chấm công, kiểm soát thiết lập mục tiêu.
A3
Ứng dụng quản lý ngân sách và quản lý mua hàng
Cung cấp số liệu báo cáo trực quan, đa chiều, gần với thời gian thực giúp cho các cấp quản lý bao gồm trưởng bộ phận, lãnh đạo cấp cao theo dõi, cập nhật về tình hình thực hiện ngân sách theo từng khoản mục chi phí.
A5
Giải pháp hợp đồng điện tử
Số hoá quy trình ký kết hợp đồng trong nội bộ Traphaco hoặc thực hiện việc ký kết hợp đồng với các đơn vị bên ngoài như đối tác, nhà thuốc mà không cần gặp mặt trực tiếp.
A6
Nâng cấp hệ thống ERP
Chuyển đổi hệ thống ERP mới được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc, có khả năng mở rộng, tương thích với nhiều ứng dụng trong tương lai.
A7
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào
Tự động hóa các bước kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn, giảm rủi ro khi thanh tra kiểm tra và giảm các công tác nhập liệu thủ công nên phát sinh nhiều nguồn lực xử lý và phát sinh rủi ro sai sót dữ liệu.
A8
Ứng dụng thu thập thông tin 360 (thuốc generic, bản tin,...)
Cung cấp bức tranh toàn cảnh tình hình và xu hướng của ngành, thị trường, cơ chế chính sách và đối thủ phục vụ ra quyết định điều hành sản xuất – kinh doanh.
B1
Trung tâm xử lý đơn hàng
Tối ưu nguồn lực của Tổng công ty và các chi nhánh trong công tác xử lý đơn hàng, quản lý thông tin thực hiện đơn hàng.
B2
Ứng dụng toàn diện hệ thống quan hệ khách hàng
Quản lý thông tin khách hàng & tương tác với khách hàng nhằm hỗ trợ tích cực cho các hoạt động bán hàng, quản lý marketing, chăm sóc khách hàng trên các điểm chạm.
B4
Hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến
Giải pháp bán hàng trực tuyến và quản lý hoạt động bán hàng trực tuyến trên tất cả các kênh.
B6
Ứng dụng quản lý và tối ưu hệ thống phân phối
Hỗ trợ tự động hóa quy trình lập kế hoạch mua thành phẩm & điều phối hàng hóa cho bộ phận kinh doanh, logistic.
B7
Ứng dụng hệ thống quản lý chương trình khuyến mại tập trung
Xây dựng và lên kế hoạch các chương trình, chiến dịch tiếp thị sản phẩm dược dựa trên thông số dữ liệu lịch sử và các tham số tùy chỉnh phù hợp.
C0
Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý phòng thí nghiệm và chất lượng (LIMS)
Cải thiện năng suất, hiệu suất, thông lượng, tính toàn vẹn dữ liệu và đảm bảo tuân thủ của các giải pháp tự động hóa phòng thí nghiệm tại Traphaco.
C1
Số hóa quản lý thiết bị và quản lý hoạt động bảo trì, bảo dưỡng
Theo dõi, quản lý các lớp thông tin, đặc tính khác nhau trên cùng một mã tài sản để có cái nhìn toàn diện về tài sản, qua đó tối ưu chức năng, giá trị của tài sản.
C2
Số hóa dữ liệu hồ sơ lô và quản lý thông tin điều hành sản xuất
Cải thiện hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) bằng việc hiển thị thông tin và cho phép điều khiển (bắt đầu/dừng khẩn cấp/hoàn thiện) các lệnh sản xuất theo thời gian thực.
C3
Lập kế hoạch xuyên suốt Bán hàng – Sản xuất – Cung ứng (SnOP)
Tự động hóa tối đa công tác lập kế hoạch vật tư, sản xuất linh hoạt đáp ứng đầy đủ nhu cầu bán hàng dựa trên dữ liệu từ mọi nguồn.
C4
Giải pháp mô phỏng công thức và quản lý thông tin hoạt động nghiên cứu
Giúp lưu trữ công thức, quản lý hoạt động nghiên cứu. Đồng thời ứng dụng AI trong việc xử lý dữ liệu, đưa ra các mô phỏng về công thức sản phẩm.
C5
Tối ưu hóa hoạt động sản xuất với IoT
Có đầy đủ thông tin kịp thời giúp việc lập kế hoạch sản xuất, giám sát, điều chỉnh kế hoạch phù hợp sẽ giúp tối ưu các chi phí, nguồn lực và tận dụng tốt các cơ hội.
D1
Chuẩn hóa hạ tầng CNTT & Tăng cường bảo mật
Chuẩn hóa hệ thống hạ tầng CNTT hướng đến mô hình Hybrid Cloud đảm bảo cho các hệ thống ứng dụng được vận hành một cách trơn tru và an toàn.
D2
Triển khai cổng quản lý truyền nhận thông tin (API Gateway)
Quản lý tốt sự dịch chuyển dữ liệu và khả năng liên kết của các ứng dụng CNTT trong toàn bộ Traphaco
D3
Triển khai nền tảng dữ liệu, kho dữ liệu (Datalakehouse)
Tạo ra môi trường thúc đẩy các hoạt động khai thác, phân tích dữ liệu chuyên sâu, hỗ trợ cho việc ra quyết định của các cấp lãnh đạo.
D4
Chuẩn hóa mô hình vận hành hệ thống ứng dụng phần mềm với DevOps
Cung cấp các công cụ, quy trình cần thiết để giải quyết những khó khăn trong vận hành, phát triển, nâng cấp các ứng dụng CNTT phục vụ Chuyển đổi số.
E1
Ứng dụng đào tạo trực tuyến (E-learning)
Cho phép Traphaco triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo cho nhân viên thông qua một nền tảng kết nối Internet.
E2
Ứng dụng hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp
Lưu trữ và truy xuất kiến thức để cải thiện sự hiểu biết, cộng tác và liên kết quy trình trong nội bổ tổ chức/ phòng ban.
E3
iHub - Hoạt động đổi mới sáng tạo trong Chuyển đổi số
Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp hướng tới mức độ trưởng thành cao hơn, với các ý tưởng có khả năng hiện thực hóa cao.
A1
Ứng dụng văn phòng số - Digital Office
Tổng quan sáng kiến số
Số hóa các văn bản giấy lên hệ thống, số hóa quy trình các phòng ban, quản lý luồng công việc theo sơ đồ đã thiết kế, hỗ trợ phê duyệt trực tuyến. Đồng thời, giải pháp giúp theo dõi, kiểm soát tiến độ công việc và đề xuất các cải tiến hiệu quả trong việc thiết kế quy trình.
Hiệu quả đem lại
 • Các quy trình công việc được giao nhận, thực hiện, xử lý, phê duyệt ký số, giám sát và lưu trữ tập trung trên môi trường số giúp tăng năng suất lao động, quản trị công việc.
 • Quản lý văn bản, quy trình, công việc tập trung trên cùng một nền tảng.
 • Các công tác hành chính – văn phòng được số hóa & quản trị tập trung.
 • Nâng cao khả năng cộng tác trên môi trường số, tạo thành kênh trao đổi hiệu quả.
 • Dữ liệu được liên thông, quản lý quy trình và hiệu suất rõ ràng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Văn hoá
Dữ liệu
A2
Ứng dụng quản lý nhân sự, tiền lương
Tổng quan sáng kiến số
Phần mềm nhân sự là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong các khía cạnh quản trị nhân lực bao gồm hệ thống hóa quản lý thông tin người lao động, tự động hóa các quy trình nhân sự như tính lương, chấm công, kiểm soát thiết lập mục tiêu và phân tích dữ liệu phục vụ công tác báo cáo.
Hiệu quả đem lại
 • Tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất trong công tác quản trị nhân lực: giúp tự động hóa những công việc lặp đi lặp lại.
 • Giảm thiểu sai sót: chấm công, tính toán lương, bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế nhanh chóng, chính xác, hiệu quả hơn.
 • Quản lý thông tin dễ dàng và khoa học, an toàn, bảo mật.
 • Cung cấp thông tin toàn diện, chi tiết cho quản lý để hỗ trợ quy trình ra quyết định.
 • Nâng cao trải nghiệm nhân sự từ đó giúp giữ chân nhân viên, tăng cạnh tranh.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Văn hoá
Dữ liệu
A3
Ứng dụng quản lý ngân sách và quản lý mua hàng
Tổng quan sáng kiến số
Ứng dụng thay thế các hoạt động quản lý ngân sách đang diễn ra thủ công, giúp hỗ trợ công tác lập, phê duyệt, phân bổ và quản lý ngân sách thông qua việc tích hợp dữ liệu với các hệ thống hiện tại của Traphaco (ERP, DMS). Ứng dụng cung cấp số liệu báo cáo trực quan, đa chiều, gần với thời gian thực giúp cho các cấp quản lý bao gồm trưởng bộ phận, lãnh đạo cấp cao theo dõi, cập nhật về tình hình thực hiện ngân sách theo từng khoản mục chi phí của từng phòng ban và hỗ trợ các hoạt động cảnh báo/ ngăn chặn các chi tiêu vượt ngân sách. Bên cạnh đó, cung cấp công cụ giúp quản lý nhà cung cấp, quản lý hoạt động mua hàng, hướng tới số hóa mọi nghiệp vụ mua hàng từ khâu đề xuất mua hàng, kiểm tra ngân sách, quá trình mua hàng, nhận hàng, quản lý hợp đồng và quản lý thanh toán (đề nghị thanh toán, kiểm tra ngân sách, phê duyệt thanh toán,...). Đồng thời, trong tương lai nền tảng cho phép nhà cung cấp kết nối trực tiếp với Traphaco để trao đổi thông tin trong hoạt động đấu thầu, mua bán.
Hiệu quả đem lại
 • Hỗ trợ lập, quản lý quá trình phê duyệt, phân bổ, giao ngân sách cho các phòng ban.
 • Hỗ trợ kế toán trong việc xử lý, cảnh báo/ ngăn chặn các khoản chi vượt ngân sách trước thời điểm phát sinh và kiểm soát ngân sách còn lại.
 • Hỗ trợ lập báo cáo ngân sách, chi phí theo thời gian thực giúp phân tích hiệu quả sử dụng ngân sách và chi phí theo phòng ban, khoản mục tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Tăng tỷ lệ dự trù ngân sách, dòng tiền và hỗ trợ kế toán trong việc quản lý, hạch toán chi phí đúng kỳ.
 • Quản lí nhà cung cấp về các tiêu chuẩn, giấy phép và năng lực cung ứng.
 • Tạo lập, phê duyệt PR/PO theo quy trình, linh hoạt theo các kế hoạch và tối ưu hóa dòng tiền mua hàng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Dữ liệu
A5
Giải pháp hợp đồng điện tử
Tổng quan sáng kiến số
Giải pháp số “Hợp đồng điện tử (eContract)” là giải pháp giúp số hoá quy trình ký kết hợp đồng trong nội bộ Traphaco hoặc thực hiện việc ký kết hợp đồng với các đơn vị bên ngoài như đối tác, nhà thuốc mà không cần gặp mặt trực tiếp. Đồng thời, giải pháp giúp Traphaco tối ưu năng lực quản lý số lượng lớn 30.000 hợp đồng hiện tại và đảm bảo giá trị pháp lý, bảo mật và tiện dụng.
Hiệu quả đem lại
 • Nâng cao hiệu suất ký kết hợp đồng với quy trình nhanh chóng, chính xác, minh bạch. Giảm chi phí 70% và tiết kiệm 80% thời gian so với ký hợp đồng truyền thống do không phải tổ chức gặp mặt trực tiếp và không cần tạo, lưu trữ, tìm kiếm hoặc trao đổi giấy tờ qua lại.
 • Dễ dàng truy cập dữ liệu, quản lý và theo dõi hết hạn hợp đồng, chất lượng pháp lý nhà thuốc.
 • Giúp cho lãnh đạo thực hiện ký kết hợp đồng tiện lợi và tốn ít thời gian do có thể thực hiện lúc mọi nơi, ký một lần cho cả lô hợp đồng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Vận hành
Dữ liệu
A6
Nâng cấp hệ thống ERP
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống ERP giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản trị vận hành, điều hành doanh nghiệp của Traphaco. Traphaco hướng tới hệ thống ERP có tính kế thừa, đồng nhất thông tin giữa các phòng ban thông qua các module có khả năng tích hợp và mở rộng cao. Chuyển đổi hệ thống ERP mới được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc, có khả năng mở rộng, tương thích với nhiều ứng dụng trong tương lai và khắc phục hạn chế về khả năng tích hợp, hiệu suất vận hành, mức độ đáp ứng báo cáo quản trị, đồng bộ dữ liệu... của các hệ thống ERP hiện tại.
Hiệu quả đem lại
 • Hệ thống ERP giữ vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp, nó được ví như xương sống của hoạt động điều hành và quản trị doanh nghiệp.
 • ERP là một hệ thống có tính kế thừa, đồng nhất thông tin giữa các phòng ban thông qua các module tích hợp, giúp việc luân chuyển thông tin được diễn ra nhanh hơn, chính xác hơn mà không cần phải cập nhật lại dữ liệu.
 • Thông tin được cập nhật kịp thời, tập trung và đầy đủ giúp các lãnh đạo doanh nghiệp cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về hoạt động của toàn doanh nghiệp.
 • Giảm chi phí quản lý và vận hành thông qua một hệ thống thống nhất.
 • Rút ngắn thời gian ra quyết định nhờ vào nguồn thông tin được cung cấp chính xác, nhanh chóng trong thời gian thực (real time) từ hệ thống.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
A7
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào
Tổng quan sáng kiến số
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào: Số hóa quá trình quản lý hóa đơn đầu vào giúp tự động hóa các bước kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn, giảm rủi ro khi thanh tra kiểm tra và giảm các công tác nhập liệu thủ công nên phát sinh nhiều nguồn lực xử lý và phát sinh rủi ro sai sót dữ liệu. Ứng dụng giúp dễ dàng quản lý, lưu trữ hóa đơn và giảm 70% thời gian của Kế toán dành cho việc nhập liệu và xử lý hóa đơn. Ứng dụng đồng thời hỗ trợ các quá trình tự động hóa nghiệp vụ hạch toán kế toán thông qua quá trình tích hợp.
Hiệu quả đem lại
 • Số hóa quy trình thu thập, lưu trữ, trích xuất hóa đơn
 • Toàn bộ quy trình xử lý hóa đơn được rút ngắn xuống còn 20s-30s.
 • 100% Hóa đơn và chữ ký số (HĐĐT) sẽ được kiểm tra đầy đủ tính pháp lý.
 • Dữ liệu hóa đơn được lưu trữ trên Cloud và được bảo mật qua nhiều lớp.
 • Giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và chi phí xử lý và lưu trữ hóa đơn.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
A8
Ứng dụng thu thập thông tin 360 (thuốc generic, bản tin,...)
Tổng quan sáng kiến số
Tự động hóa việc thu thập, phân tích, dự báo các thông tin 360° về bối cảnh thị trường giúp gia tăng tối đa khả năng ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Trợ lý ảo AI được tích hợp sẽ hỗ trợ CBCNV truy vấn các thông tin cần thiết 24/7 phục vụ nghiệp vụ tức thì, giúp gia tăng năng suất lao động và kiến tạo trải nghiệm của đội ngũ.
Hiệu quả đem lại
 • Cung cấp bức tranh toàn cảnh tình hình và xu hướng của ngành, thị trường, cơ chế chính sách và đối thủ phục vụ ra quyết định điều hành sản xuất – kinh doanh.
 • Cập nhật xu hướng, hành vi, thói quen tiêu dùng khách hàng nhằm định hướng chiến lược sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.
 • Thu thập các nội dung có liên quan đến thương hiệu Traphaco nhằm kiểm soát thương hiệu trên môi trường số.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
B1
Trung tâm xử lý đơn hàng
Tổng quan sáng kiến số
Sáng kiến số được phát triển, chỉnh sửa, tối hưu hệ thống đang có nhằm hỗ trợ tự động hóa hoạt động xử lý đơn hàng, xuất hóa đơn, hướng tới chuyển đổi thành mô hình trung tâm quản lý, hỗ trợ xử lý đơn hàng tập trung nhằm mục tiêu tối ưu nguồn lực của Tổng công ty và các chi nhánh. Bên cạnh đó, sáng kiến số khi được triển khai sẽ giúp Traphaco quản trị tập trung, tăng khả năng cam kết thời gian đáp ứng đơn hàng cho khách hàng.
Hiệu quả đem lại
 • Nâng cao hiệu quả quản trị, tinh gọn bộ máy bán hàng và phục vụ khách hàng.
 • Thúc đẩy bán hàng nhờ đảm bảo thời gian đáp ứng và quản lý đơn hàng hiệu quả.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
B2
Ứng dụng toàn diện hệ thống quan hệ khách hàng
Tổng quan sáng kiến số
Tập trung khai thác hiệu quả các chức năng hiện có của hệ thống CRM, đồng thời bổ sung các chức năng mới nhằm chuẩn hóa, số hóa về mặt quy trình quản lý bán hàng, quản lý marketing, chăm sóc khách hàng trên mọi điểm chạm, nhằm quản trị thông tin và trải nghiệm khách hàng hiệu quả và khai thác giá trị từ dữ liệu khách hàng.
Hiệu quả đem lại
 • Triển khai, thử nghiệm nhanh và từng bước chuẩn hóa quy trình quản lý thông tin bán hàng.
 • Chuẩn hóa và hợp nhất cơ sở dữ liệu về khách hàng OTC & ETC trên một nền tảng duy nhất.
 • Phân tích dữ liệu và phân tập khách hàng giúp thấu hiểu khách hàng nhằm chủ động bán hàng và chăm sóc.
 • Gia tăng khả năng quản trị bao quát và phối hợp liên phòng ban xuyên suốt hoạt động bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng.
 • Hợp nhất trải nghiệm khách hàng đa kênh.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Vận hành
Dữ liệu
B4
Hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến
Tổng quan sáng kiến số
Bán hàng trực tuyến là việc bán hàng thông qua các kênh trực tuyến, bao gồm: sàn thương mại điện tử, các trang chính thức của doanh nghiệp trên mạng xã hội và website Traphaco cho khách hàng lẻ và thông qua các nền tảng phân phối như thuocsi.vn, cevpharma.com.vn, giathuochapu.com cho khách hàng lớn. Phương thức bán hàng này cần công cụ hỗ trợ nhằm kết nối dữ liệu đảm bảo cho việc quản lý và vận hành được trôi chảy.
Hiệu quả đem lại
 • Giúp cho việc điều hành quản lý bán hàng trên mọi nền tảng được thực hiện tập trung tại một nơi duy nhất, tối ưu quy trình quản lý và theo dõi, nắm rõ thông tin các khâu vận hành và tình trạng sản phẩm dược trong quá trình vận chuyển giúp dễ dàng kiểm soát.
 • Đồng bộ sản phẩm dễ dàng thuận tiện lên các kênh bán từ Facebook đến các sàn TMĐT một cách tự động giúp tiết kiệm thời gian và ngân sách.
 • Nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc chăm sóc khách hàng thuận tiện trên một nền tảng.
 • Dữ liệu khách hàng được tập hợp và phân tích giúp Traphaco có thể cung cấp các trải nghiệm cá nhân hoá.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Khách hàng
Vận hành
Dữ liệu
B6
Ứng dụng quản lý và tối ưu hệ thống phân phối
Tổng quan sáng kiến số
Ứng dụng tổng hợp dữ liệu tồn kho (công ty, nhà máy, chi nhánh) và dữ liệu kế hoạch kinh doanh, sản xuất, cung ứng, từ đó đưa ra kế hoạch phân bổ và giao hàng tối ưu, đáp ứng yêu cầu hàng hóa và thời gian giao.
Hiệu quả đem lại
 • Hỗ trợ tự động hóa quy trình lập kế hoạch mua thành phẩm & điều phối hàng hóa cho bộ phận kinh doanh, logistic.
 • Lập và điều chỉnh kế hoạch phân phối, lịch giao hàng, điều phối hàng hóa trong toàn hệ thống.
 • Đảm bảo trạng thái và tiến độ giao hàng đến chi nhánh, nhà thuốc được cập nhật liên tục, đánh giá hiệu quả chính xác và phát hiện các điểm tắc nghẽn.
 • Tập hợp dữ liệu chính xác và đáng tin cậy, giảm thiểu thao tác thủ công và thay đổi dữ liệu.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
B7
Ứng dụng hệ thống quản lý chương trình khuyến mại tập trung
Tổng quan sáng kiến số
Ứng dụng quản lý chương trình khuyến mại tập trung là giải pháp giúp quản lý các chiến dịch tiếp thị, khuyến mãi thúc đẩy bán hàng cho doanh nghiệp, bao gồm việc lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi, phân tích và tối ưu hoá chiến dịch tiếp thị sản phẩm dược. Việc sử dụng ứng dụng bao gồm toàn bộ vòng đời của một chương trình khuyến mại, từ khi nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình, triển khai đến khi đánh giá kết quả và hiệu quả chương trình.
Hiệu quả đem lại
 • Xây dựng và lên kế hoạch các chương trình, chiến dịch tiếp thị sản phẩm dược dựa trên thông số dữ liệu lịch sử.
 • Thiết lập chương trình với kịch bản đa dạng.
 • Theo dõi thông tin các chiến dịch theo thời gian thực, kịp thời điều chỉnh ngân sách hoặc sửa đổi kịch bản chương trình một cách phù hợp với tình hình thực tế diễn ra.
 • Tổng hợp dữ và đo lường hiệu quả các chiến dịch tại một nền tảng duy nhất, hỗ trợ công tác lập báo cáo và dự báo cho các chiến dịch tiếp theo.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Khách hàng
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
C0
Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý phòng thí nghiệm và chất lượng (LIMS)
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống là một giải pháp với các tính năng hỗ trợ hoạt động của các phòng thí nghiệm hiện đại, phục vụ cho công tác quản lý chất lượng sản phẩm. LIMS được dành riêng để giúp các công ty trong ngành dược phẩm, công nghệ sinh học và khoa học đời sống khác nâng tầm giá trị đầu tư của họ vào công nghệ và các quy trình chất lượng.
Hiệu quả đem lại
 • Kiểm soát chặt chẽ và rút ngắn thời gian kiểm tra, kiểm nghiệm.
 • Đảm bảo sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý, hướng đến kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng cao hơn.
 • Giảm bớt sao lưu dữ liệu thủ công, tuân thủ hoàn toàn theo 21 CFR Part 11 đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
 • Dữ liệu HPLC tự động, liên tục theo thời gian thực, có thể xử lý, kiểm tra ở bất cứ máy tính nào có kết nối mạng với hệ thống. Từ đó rút ngắn thời gian thanh tra GLP.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Dữ liệu
C1
Số hóa quản lý thiết bị và quản lý hoạt động bảo trì, bảo dưỡng
Tổng quan sáng kiến số
Sáng kiến triển khai hệ thống quản lý tài sản được kì vọng sẽ cung cấp được một giải pháp đáp ứng các nhu cầu quản lý toàn bộ các loại TTB & CSVC kỹ thuật (phòng labo, nhà máy sản xuất); cho phép theo dõi, quản lý các lớp thông tin, đặc tính khác nhau trên cùng một mã tài sản để có cái nhìn toàn diện về tài sản đó; quản lý và tối ưu hoạt động bảo trì, bảo dưỡng TTB & CSVC.
Hiệu quả đem lại
 • Cho phép theo dõi thông tin đa chiều về TTB & CSVC theo nhiều góc độ khác nhau để việc quản lý, mua sắm, sử dụng được tối ưu nhất.
 • Tối ưu hoá lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các loại tài sản, thiết bị máy móc, làm cơ sở cho các các hoạt động bảo trì tiên đoán nhằm tối ưu hóa vòng đời tài sản và giảm thiểu tối đa rủi ro gián đoạn trong sản xuất.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Dữ liệu
C2
Số hóa dữ liệu hồ sơ lô và quản lý thông tin điều hành sản xuất
Tổng quan sáng kiến số
Sáng kiến số nhằm kiểm soát hoạt động sản xuất của xưởng và tăng cường khả năng phối hợp giữa xưởng và các bộ phận, cho phép các Traphaco theo dõi, tính toán và kiểm soát tất cả các hoạt động vận hành theo thời gian thực. Đồng thời, nó cũng giúp cường mở rộng cao cho ERP, giúp Traphaco cải thiện hiệu quả quản lý thực thi của công nhân/vận hành kết hợp với hoạt động vận hành của máy móc/công cụ để nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng, gia tăng tổng công suất của nhà máy, giảm thiểu giấy tờ và cắt giảm các chi phí không thiết yếu trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất.
Hiệu quả đem lại
 • Cải thiện hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) bằng việc hiển thị thông tin và cho phép điều khiển (bắt đầu/dừng khẩn cấp/hoàn thiện) các lệnh sản xuất theo thời gian thực
 • Thống nhất toàn bộ quy trình sản xuất để giảm sự rời rạc trong quá trình vận hành sản xuất, đồng thời tăng cường sự kết nối các phòng ban, ca làm việc, công cụ và máy móc trong quá trình sản xuất.
 • Kiểm soát, quản lý và lưu trữ các tài liệu sản xuất một cách hệ thống. Tiếp cận nhanh chóng các tài liệu sản xuất như hướng dẫn thực thi sản xuất, bản vẽ, quy trình vận hành tiêu chuẩn, các thông báo thay đổi… một cách trực quan trên máy tính và thiết bị di động.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Dữ liệu
C3
Lập kế hoạch xuyên suốt Bán hàng – Sản xuất – Cung ứng (SnOP)
Tổng quan sáng kiến số
Sáng kiến số giúp tự động hóa tối đa công tác lập kế hoạch vật tư, sản xuất linh hoạt đáp ứng đầy đủ nhu cầu bán hàng. Dữ liệu dựa trên dữ liệu lịch sử, thay đổi các tham số về kinh doanh, sản lượng, năng lực sản xuất, thông tin máy móc, kế hoạch giai đoạn được tập hợp và phân tích nhằm xây dựng các kịch bản kế hoạch với các tiêu chí mục tiêu đề ra như tối ưu về nguồn lực, tối ưu về chi phí hay thời gian sản xuất, v.v
Hiệu quả đem lại
 • Lập và điểu chính kế hoạch kinh doanh, sản xuất, vật tư, dễ dàng và linh hoạt.
 • Xây dựng các kịch bản khác nhau và đánh giá khả năng đáp ứng, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa ra thị trường.
 • Tập hợp dữ liệu chính xác và đáng tin cậy, giảm thiểu thao tác thủ công và thay đổi dữ liệu.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Khách hàng
Công nghệ
Vận hành
Dữ liệu
C4
Giải pháp mô phỏng công thức và quản lý thông tin hoạt động nghiên cứu
Tổng quan sáng kiến số
Giải pháp giúp lưu trữ công thức, quản lý hoạt động nghiên cứu. Đồng thời ứng dụng AI trong việc xử lý dữ liệu, đưa ra các mô phỏng về công thức sản phẩm, phục vụ cho quá trình nghiên cứu.
Hiệu quả đem lại
 • Số hóa và mô phỏng toàn bộ quá trình nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng.
 • Mô hình hóa dữ liệu, trình bày các kịch bản tác động, kết quả thí nghiệm và thử nghiệm lâm sàng.
 • Lưu trữ dữ liệu nghiên cứu trong dài hạn.
 • Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
C5
Tối ưu hóa hoạt động sản xuất với IoT
Tổng quan sáng kiến số
Tối ưu hóa hoạt động sản xuất là một trong những chiến lược của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất ở mọi ngành nghề lĩnh vực. Việc tối ưu hóa chỉ đạt được hiệu quả khi doanh nghiệp có thể kiểm soát được mọi thông tin theo thời gian thực trên cả chuỗi giá trị, trong đó các thông tin vận hành sản xuất là quan trọng nhất. Có đầy đủ thông tin kịp thời giúp việc lập kế hoạch sản xuất, giám sát, điều chỉnh kế hoạch phù hợp sẽ giúp tối ưu các chi phí, nguồn lực và tận dụng tốt các cơ hội. Sáng kiến số này hướng đến triển khai hệ thống IoT trong các nhà máy của Traphaco để thu thập thông tin, theo dõi kế hoạch, đưa ra các phân tích chuyên sâu hỗ trợ cho việc ra các quyết định quan trọng trong quá trình sản xuất.
Hiệu quả đem lại
 • Máy móc thông minh hơn: Nhờ giao tiếp máy móc – máy móc (M2M: Machine to Machine), Traphaco có thể có được cái nhìn tổng thể về hiện trạng toàn bộ thiết bị, hỗ trợ việc ra quyết định để giảm thiểu sự chậm trễ, thời gian chết trong hệ thống. Ví dụ: hỗ trợ việc ra quyết định thay thế bảo trì sớm, tránh tình trạng thiết bị hỏng rồi mới thay, làm giảm thời gian chết trong sản xuất.
 • Tối ưu quyết định thông qua phân tích dữ liệu: Việc ứng dụng IoT vào giúp thiết bị có thể giao tiếp liên tục với nhau, giúp dữ liệu được thu thập một cách liên tục và toàn cảnh. Thông qua các dữ liệu đó, nhà quản trị có thể ra quyết định một cách tốt hơn do có nhiều dữ liệu đầu vào hơn.
 • Cải thiện việc quản lý tài nguyên: Bằng cách hiểu rõ hơn về hệ thống và các thiết bị, người quản lý, các cấp lãnh đạo có thể ra quyết định để giảm thiểu các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, công tác chất lượng và an toàn lao động.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
D1
Chuẩn hóa hạ tầng CNTT & Tăng cường bảo mật
Tổng quan sáng kiến số
Để đảm bảo cho hệ thống hạ tầng CNTT của Traphaco luôn sẵn sàng và linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng cần nâng cao hiệu năng, sáng kiến này đề xuất chuẩn hóa hệ thống hạ tầng CNTT hướng đến mô hình Hybrid Cloud đảm bảo cho các hệ thống ứng dụng được vận hành một cách trơn tru và an toàn. Sáng kiến thúc đẩy từng bước chuẩn hóa với các giai đoạn ban đầu tập trung vào cải tiến, thay thế, bổ sung các cấu phần đã lỗi thời hoặc chưa được triển khai tại Traphaco.
Hiệu quả đem lại
 • Tối ưu chi phí với công nghệ ảo hóa, tối ưu nguồn lực với khả năng tùy biến cao cho phép vận hành với chi phí tối ưu nhất.
 • An toàn với nhiều lớp an ninh với các mạng ảo hóa gắn với các thiết bị vật lý, lọc và giám sát truy cập theo các chính sách luôn được cập nhật.
 • Khả năng tùy biến trong quản lý, cấp phát tài nguyên một cách linh động, dễ dàng mở rộng thu hẹp tài nguyên để đáp ứng hiệu suất mong muốn.
 • Tăng cường khả năng bảo mật cho toàn bộ hạ tầng CNTT thông qua nâng cấp triển khai các thiết bị mạng và bảo mật. Quản lý, theo dõi, giám sát tập trung với các hệ thống NOC, SOC.
 • Chuẩn hóa mô hình dự phòng hướng đến mục tiêu tăng cường khả năng hoạt động liên tục với RPO, RTO tối ưu.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
D2
Triển khai cổng quản lý truyền nhận thông tin (API Gateway)
Tổng quan sáng kiến số
Cổng quản lý truyền nhận thông tin (API Gateway) được đề xuất với mục tiêu quản lý tốt sự dịch chuyển dữ liệu và khả năng liên kết của các ứng dụng CNTT trong toàn bộ Traphaco. Nhu cầu này càng trở nên cấp thiết trong tương lai khi số lượng các ứng dụng CNTT ngày càng nhiều, đòi hỏi sự liên thông dữ liệu một cách an toàn và chặt chẽ.
Hiệu quả đem lại
 • Có một hệ thống trung gian quản lý mọi kết nối, cho phép toàn bộ các hệ thống liên kết với nhau thông qua hệ thống trung gian này.
 • Mọi kết nối đều được quản lý, hỗ trợ một số tác vụ cho phép giảm sát mọi dữ liệu trên đường truyền
 • Phân quyền, giới hạn các truy cập theo các điều kiện linh động.
 • Tự động mở rộng (auto scaling) theo thực tế lưu lượng kết nối và dữ liệu kết nối giúp tối ưu nguồn lực và duy trì hoạt động ổn định cho mọi hệ thống liên quan.
 • Cung cấp các giải pháp kết nối cả nội bộ Traphaco và Traphaco với các đối tác, khách hàng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
D3
Triển khai nền tảng dữ liệu, kho dữ liệu (Datalakehouse)
Tổng quan sáng kiến số
Việc xây dựng một nền tảng dữ liệu xuyên suốt chuỗi giá trị Traphaco được kỳ vọng sẽ kết hợp với các sáng kiến số khác để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và từng bước hiện thực hoá mục tiêu tối ưu công tác vận hành quản trị và phát triển sản xuất kinh doanh. Sáng kiến nền tảng lưu trữ tập trung các nguồn dữ liệu trong toàn bộ Traphaco tạo ra môi trường thúc đẩy các hoạt động khai thác, phân tích dữ liệu chuyên sâu, hỗ trợ cho việc ra quyết định của các cấp lãnh đạo.
Hiệu quả đem lại
 • Nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống tích hợp giúp Traphaco có thể tổng hợp các nguồn dữ liệu từ tất cả các phòng ban, bộ phận trên trên chuỗi giá trị.
 • Việc truy cập dữ liệu và báo cáo sẽ được kiểm soát tập trung, tránh thất thoát, rò rỉ dữ liệu dựa trên các chính sách bảo mật phù hợp với yêu cầu công việc của từng vị trí.
 • Nền tảng dữ liệu lớn với tốc độ phân tích nhanh và khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn, phân tích chuyên sâu, kịp thời giúp tối ưu và phát triển hoạt động kinh doanh, vận hành.
 • Cho phép khai phá nhiều nguồn và nhiều loại dữ liệu kể cả các dữ liệu có và phi cấu trúc.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Chiến lược
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
D4
Chuẩn hóa mô hình vận hành hệ thống ứng dụng phần mềm với DevOps
Tổng quan sáng kiến số
Bộ phận CNTT đã xây dựng và sử dụng một số quy trình như quản trị dự án, quản lý yêu cầu, phát hành sản phẩm, quản lý thay đổi,… để quản lý các dự án phát triển phần mềm phục vụ các nhu cầu hiện tại của Traphaco. Tuy nhiên, trong tương lai, khi thực hiện Chuyển đổi số, khối lượng công việc sẽ rất lớn, số lượng ứng dụng phần mềm CNTT cần phát triển, nâng cấp rất nhiều. Do vậy, cần chuẩn hóa mô hình vận hành và phát triển phần mềm một cách tối ưu, sáng kiến số này sẽ cung cấp các công cụ, quy trình cần thiết để giải quyết những khó khăn trong vận hành, phát triển, nâng cấp các ứng dụng CNTT phục vụ Chuyển đổi số.
Hiệu quả đem lại
 • Tiết kiệm thời gian phát triển: Tự động hóa các quy trình phát triển và triển khai giúp tiết kiệm thời gian và nhân sự dành cho dự án.
 • Nâng cao chất lượng phát triển: Kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển và chất lượng phần mềm của các dự án thông qua việc đo đạc các thông số cụ thể.
 • Chuẩn hóa quy trình: Chuẩn hóa quy trình phát triển, triển khai và vận hành cho các ứng dụng nội bộ do Traphaco tự phát triển và các ứng dụng khác do các đối tác bên ngoài phát triển.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Khách hàng
Dữ liệu
E1
Ứng dụng đào tạo trực tuyến (E-learning)
Tổng quan sáng kiến số
Giới thiệu: Giải pháp đào tạo trực tuyến cho phép Traphaco triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo cho nhân viên thông qua một nền tảng kết nối Internet. Chỉ với máy tính, điện thoại, …được kết nối internet người lao động có thể chủ động tham gia đào tạo ở bất kỳ thời điểm và không gian. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ cán bộ nhân viên Traphaco.
Hiệu quả đem lại
 • Các khóa học được cá nhân hóa phù hợp nhu cầu, tính chất công việc của từng học viên.
 • Tăng độ hấp dẫn của nội dung học, phù hợp với lịch trình và tốc độ học tập cho mỗi học viên.
 • Tiết kiệm thời gian (20% - 40%) và giảm chi phí (40% - 60%) so với đào tạo truyền thống.
 • Lãnh đạo nhanh chóng biết được hiệu quả đào tạo.
 • Đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng nhân rộng của nội dung giảng dạy.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Văn hoá
Công nghệ
Dữ liệu
E2
Ứng dụng hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống quản lý kiến thức KMS giúp lưu trữ và truy xuất kiến thức để cải thiện sự hiểu biết, cộng tác và liên kết quy trình trong nội bổ tổ chức/ phòng ban. Traphaco có thể sử dụng hệ thống KMS để lưu trữ và cho phép trình dược viên/nhân viên CSHK tra cứu, cập nhật thông tin về sản phẩm, kịch bản bán hàng, quy trình, các câu hỏi thường gặp,…nhằm giúp nâng cao kiến thức, tối ưu hiệu quả chào hàng.
Hiệu quả đem lại
 • Đảm bảo toàn bộ kiến thức, tài liệu được cập nhật và chia sẻ thống nhất, đồng bộ trên nền tảng duy nhất.
 • Giúp nhân viên kinh đoanh dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm, kịch bản sales, từ đó nâng cao tỉ lệ chốt đơn, gia tăng sự hài lòng khách hàng.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo nhân viên sales.
 • Khuyến khích việc chia sẻ kiến thức kinh nghiệm chung giữa các nhân viên.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Văn hoá
Dữ liệu
E3
iHub - Hoạt động đổi mới sáng tạo trong Chuyển đổi số
Tổng quan sáng kiến số
Hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn bộ Traphaco nói chung, phục vụ chuyển đổi số nói riêng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua hệ thống iHub. Không chỉ vậy, iHub còn đóng vai trò là một nền tảng giúp lan tỏa văn hóa doanh nghiệp làm tăng cường sự gắn kết hướng đến một Traphaco phát triển bền vững.
Hiệu quả đem lại
 • Là nơi truyền cảm hứng đổi mới, đón nhận mọi ý tưởng đột phá, sáng tạo.
 • Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp hướng tới mức độ trưởng thành cao hơn, với các ý tưởng có khả năng hiện thực hóa cao.
 • Chuyển đổi con người trong tổ chức trở thành nguồn nhân lực số của tương lai và hình thành văn hóa số.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Văn hoá
Dữ liệu
Nhà thuốc
Là khách hàng chủ lực của Traphaco trong mảng OTC và cũng là điểm chạm của người dùng với các sản phẩm từ Traphaco. Trong tương lai, trải nghiệm tương tác giữa các nhà thuốc và Traphaco sẽ được bổ sung đáng kể, hướng đến sự chính xác, đơn giản, thuận tiện, liên tục thông qua các ứng dụng số trên các kênh trực tiếp và online. Hoạt động chăm sóc khách hàng được quản lý, cá nhân hóa chặt chẽ giúp tăng mức động trung thành với thương hiệu, sản phẩm.
Danh sách sáng kiến số
A4
Ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Giám sát thông tin sản phẩm trên chuỗi giá trị cho Traphaco, đồng thời cung cấp các công cụ cần thiết để khách hàng của Traphaco có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ.
B0-1
Cổng thông tin tương tác khách hàng (Zalo OA)
Cổng thông tin tương tác với khách hàng trên môi trường số nhằm xây dựng nhận diện thương hiệu, chăm sóc khách hàng và bán hàng trên nền tảng Zalo.
B0-2
Tích hợp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt
Hình thức thanh toán trực tuyến giúp các khách hàng, đối tác dễ dàng giao dịch, chi trả một cách thuận lợi, dễ dàng.
B5
Chương trình khách hàng trung thành kết hợp Gamification
Cho phép thiết kế, xây dựng, khởi chạy, quản lý và phân tích các chương trình khách hàng thân thiết kết hợp với các hoạt động trò chơi phù hợp.
A4
Ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Tổng quan sáng kiến số
Dưới sự hỗ trợ của thiết bị di động và các nền tảng công nghệ, người dùng hiện nay ngày càng có xu hướng tìm hiểu đầy đủ thông tin về nguồn gốc sản phẩm, nhất là các sản phẩm thuốc. Sáng kiến số này nhằm mang đến khả năng giám sát thông tin sản phẩm trên chuỗi giá trị cho Traphaco, đồng thời cung cấp các công cụ cần thiết để khách hàng của Traphaco có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm và chứng nhận hàng thật, đảm bảo chất lượng được sản xuất bởi Traphaco.
Hiệu quả đem lại
 • Hỗ trợ đăng ký mã số sản phẩm và đánh giá vùng trồng, nhà xưởng.
 • Theo dõi nhật ký các hoạt động nội bộ như: xuống giống, bón phân, xử lý dịch hại, chăm sóc, cây trồng vật nuôi, thu hoạch, sản xuất, chế biến, đóng gói… ngay tại thời điểm thực hiện.
 • Ghi chép các hoạt động tư vấn, kiểm tra, giám sát vùng sản xuất, trang trại, nhà xưởng đóng gói, nhà máy.
 • Quản lý thông tin phân phối, vận chuyển hàng hoá tới tay người tiêu dùng, đảm bảo minh bạch thông tin sản phẩm.
 • Cho phép người dùng tự kiểm tra thông tin xuất xứ trên từng sản phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Khách hàng
Vận hành
Dữ liệu
B0-1
Cổng thông tin tương tác khách hàng (Zalo OA)
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống mà Zalo tạo ra để dành cho các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ cho mục đích kinh doanh của mình. Tương tự như các fanpage trên Facebook, đây là tài khoản chính thức mà tổ chức dùng để liên hệ với khách hàng.
Hiệu quả đem lại
 • Triển khai công cụ kết nối khách hàng trên nền tảng Zalo OA để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
 • Minh bạch thông tin về quyền lợi của KH khi tham gia mua hàng Traphaco như chiết khấu, tích điểm, tích lũy, khuyến mại… bằng việc tương tác trên nền tảng Zalo.
 • Lắng nghe thông tin phản hồi từ khách hàng trực tiếp để nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Giảm thiểu dữ liệu khách hàng ảo.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Vận hành
B0-2
Tích hợp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt
Tổng quan sáng kiến số
Thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh phát triển nền kinh tế số, công nghệ số. Thời gian qua, với mục tiêu hạn chế lưu thông tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.
Hiệu quả đem lại
 • Việc thanh toán không dùng tiền mặt an toàn và tránh được các rủi ro như mất cắp, tiền rách, tiền giả.
 • Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác số tiền cần thanh toán. Không cần kiểm đếm, dễ dàng quản lý chi tiêu cá nhân. Thanh toán hàng hóa, dịch vụ mọi lúc, mọi nơi.
 • Gia tăng lợi ích cho khách hàng bằng việc bổ sung các hình thức thanh toán khác nhau như thẻ tín dụng.
 • Giúp quản lý tài chính chặt chẽ hơn, giảm thiếu các sai sót trong quá trình thanh toán.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Vận hành
B5
Chương trình khách hàng trung thành kết hợp Gamification
Tổng quan sáng kiến số
Phần mềm quản lý khách hàng trung thành là giải pháp cho phép thiết kế, xây dựng, khởi chạy, quản lý và phân tích các chương trình khách hàng thân thiết. Phần mềm cho phép lồng cơ chế của trò chơi (gamification) vào hoạt động khách hàng thân thiết một cách sáng tạo, ấn tượng nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
Hiệu quả đem lại
 • Nâng cao hiệu quả quản lý chương trình khách hàng thân thiết.
 • Gia tăng sự gắn bó của khách hàng với thương hiệu, tăng tỉ lệ khách hàng quay lại.Tăng hiệu quả bán hàng, tăng doanh thu.
 • Khách hàng được chăm sóc chuyên nghiệp, nâng cao trải nghiệm, cảm xúc cho khách hàng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Công nghệ
Văn hoá
Dữ liệu
Bệnh viện
Là khách hàng chủ lực của Traphaco trong mảng ETC, có ảnh hưởng lớn đến các quyết định của người dùng với các sản phẩm của Traphaco. Hoạt động quản lý thông tin, chăm sóc khách hàng và phát triển kênh tương tác trên môi trường số ETC (ví dụ: Zalo-OA, chương trình Loyalty,...) sẽ giúp tăng doanh thu kênh ETC. Trải nghiệm tương tác giữa dược sĩ, nhà thuốc bệnh viện và Traphaco sẽ được tối ưu hướng tới sự đơn giản, thuận tiện thông qua ứng dụng số trên các kênh trực tiếp và online.
Danh sách sáng kiến số
A4
Ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Giám sát thông tin sản phẩm trên chuỗi giá trị cho Traphaco, đồng thời cung cấp các công cụ cần thiết để khách hàng của Traphaco có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ.
B0-1
Cổng thông tin tương tác khách hàng (Zalo OA)
Cổng thông tin tương tác với khách hàng trên môi trường số nhằm xây dựng nhận diện thương hiệu, chăm sóc khách hàng và bán hàng trên nền tảng Zalo.
B0-2
Tích hợp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt
Hình thức thanh toán trực tuyến giúp các khách hàng, đối tác dễ dàng giao dịch, chi trả một cách thuận lợi, dễ dàng.
B5
Chương trình khách hàng trung thành kết hợp Gamification
Cho phép thiết kế, xây dựng, khởi chạy, quản lý và phân tích các chương trình khách hàng thân thiết kết hợp với các hoạt động trò chơi phù hợp.
A4
Ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Tổng quan sáng kiến số
Dưới sự hỗ trợ của thiết bị di động và các nền tảng công nghệ, người dùng hiện nay ngày càng có xu hướng tìm hiểu đầy đủ thông tin về nguồn gốc sản phẩm, nhất là các sản phẩm thuốc. Sáng kiến số này nhằm mang đến khả năng giám sát thông tin sản phẩm trên chuỗi giá trị cho Traphaco, đồng thời cung cấp các công cụ cần thiết để khách hàng của Traphaco có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm và chứng nhận hàng thật, đảm bảo chất lượng được sản xuất bởi Traphaco.
Hiệu quả đem lại
 • Hỗ trợ đăng ký mã số sản phẩm và đánh giá vùng trồng, nhà xưởng.
 • Theo dõi nhật ký các hoạt động nội bộ như: xuống giống, bón phân, xử lý dịch hại, chăm sóc, cây trồng vật nuôi, thu hoạch, sản xuất, chế biến, đóng gói… ngay tại thời điểm thực hiện.
 • Ghi chép các hoạt động tư vấn, kiểm tra, giám sát vùng sản xuất, trang trại, nhà xưởng đóng gói, nhà máy.
 • Quản lý thông tin phân phối, vận chuyển hàng hoá tới tay người tiêu dùng, đảm bảo minh bạch thông tin sản phẩm.
 • Cho phép người dùng tự kiểm tra thông tin xuất xứ trên từng sản phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Khách hàng
Vận hành
Dữ liệu
B0-1
Cổng thông tin tương tác khách hàng (Zalo OA)
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống mà Zalo tạo ra để dành cho các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ cho mục đích kinh doanh của mình. Tương tự như các fanpage trên Facebook, đây là tài khoản chính thức mà tổ chức dùng để liên hệ với khách hàng.
Hiệu quả đem lại
 • Triển khai công cụ kết nối khách hàng trên nền tảng Zalo OA để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
 • Minh bạch thông tin về quyền lợi của KH khi tham gia mua hàng Traphaco như chiết khấu, tích điểm, tích lũy, khuyến mại… bằng việc tương tác trên nền tảng Zalo.
 • Lắng nghe thông tin phản hồi từ khách hàng trực tiếp để nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Giảm thiểu dữ liệu khách hàng ảo.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Vận hành
B0-2
Tích hợp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt
Tổng quan sáng kiến số
Thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh phát triển nền kinh tế số, công nghệ số. Thời gian qua, với mục tiêu hạn chế lưu thông tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.
Hiệu quả đem lại
 • Việc thanh toán không dùng tiền mặt an toàn và tránh được các rủi ro như mất cắp, tiền rách, tiền giả.
 • Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác số tiền cần thanh toán. Không cần kiểm đếm, dễ dàng quản lý chi tiêu cá nhân. Thanh toán hàng hóa, dịch vụ mọi lúc, mọi nơi.
 • Gia tăng lợi ích cho khách hàng bằng việc bổ sung các hình thức thanh toán khác nhau như thẻ tín dụng.
 • Giúp quản lý tài chính chặt chẽ hơn, giảm thiếu các sai sót trong quá trình thanh toán.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Vận hành
B5
Chương trình khách hàng trung thành kết hợp Gamification
Tổng quan sáng kiến số
Phần mềm quản lý khách hàng trung thành là giải pháp cho phép thiết kế, xây dựng, khởi chạy, quản lý và phân tích các chương trình khách hàng thân thiết. Phần mềm cho phép lồng cơ chế của trò chơi (gamification) vào hoạt động khách hàng thân thiết một cách sáng tạo, ấn tượng nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
Hiệu quả đem lại
 • Nâng cao hiệu quả quản lý chương trình khách hàng thân thiết.
 • Gia tăng sự gắn bó của khách hàng với thương hiệu, tăng tỉ lệ khách hàng quay lại.Tăng hiệu quả bán hàng, tăng doanh thu.
 • Khách hàng được chăm sóc chuyên nghiệp, nâng cao trải nghiệm, cảm xúc cho khách hàng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Công nghệ
Văn hoá
Dữ liệu
Traphaco Sapa
Trong tương lai, nhà máy chiết xuất và sản xuất sản phẩm thuốc tại Traphaco Sapa chủ yếu được thừa hưởng các sáng kiến số triển khai mở rộng từ Tổng công ty (ví dụ: hệ thống ERP, VPS, E-learning, truy xuất nguồn gốc,...) giúp giảm bớt giấy tờ thủ công, tối ưu hiệu quả vận hành sản xuất và quản lý điều hành chung.
Danh sách sáng kiến số
A1
Ứng dụng văn phòng số - Digital Office
Tăng cường môi trường làm việc, cộng tác trên nền tảng số (Digital Office)
A2
Ứng dụng quản lý nhân sự, tiền lương
Hệ thống hóa quản lý thông tin người lao động, tự động hóa các quy trình nhân sự như tính lương, chấm công, kiểm soát thiết lập mục tiêu.
A3
Ứng dụng quản lý ngân sách và quản lý mua hàng
Cung cấp số liệu báo cáo trực quan, đa chiều, gần với thời gian thực giúp cho các cấp quản lý bao gồm trưởng bộ phận, lãnh đạo cấp cao theo dõi, cập nhật về tình hình thực hiện ngân sách theo từng khoản mục chi phí.
A5
Giải pháp hợp đồng điện tử
Số hoá quy trình ký kết hợp đồng trong nội bộ Traphaco hoặc thực hiện việc ký kết hợp đồng với các đơn vị bên ngoài như đối tác, nhà thuốc mà không cần gặp mặt trực tiếp.
A6
Nâng cấp hệ thống ERP
Chuyển đổi hệ thống ERP mới được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc, có khả năng mở rộng, tương thích với nhiều ứng dụng trong tương lai.
A7
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào
Tự động hóa các bước kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn, giảm rủi ro khi thanh tra kiểm tra và giảm các công tác nhập liệu thủ công nên phát sinh nhiều nguồn lực xử lý và phát sinh rủi ro sai sót dữ liệu.
C0
Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý phòng thí nghiệm và chất lượng (LIMS)
Cải thiện năng suất, hiệu suất, thông lượng, tính toàn vẹn dữ liệu và đảm bảo tuân thủ của các giải pháp tự động hóa phòng thí nghiệm tại Traphaco.
C1
Số hóa quản lý thiết bị và quản lý hoạt động bảo trì, bảo dưỡng
Theo dõi, quản lý các lớp thông tin, đặc tính khác nhau trên cùng một mã tài sản để có cái nhìn toàn diện về tài sản, qua đó tối ưu chức năng, giá trị của tài sản.
C2
Số hóa dữ liệu hồ sơ lô và quản lý thông tin điều hành sản xuất
Cải thiện hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) bằng việc hiển thị thông tin và cho phép điều khiển (bắt đầu/dừng khẩn cấp/hoàn thiện) các lệnh sản xuất theo thời gian thực.
C3
Lập kế hoạch xuyên suốt Bán hàng – Sản xuất – Cung ứng (SnOP)
Tự động hóa tối đa công tác lập kế hoạch vật tư, sản xuất linh hoạt đáp ứng đầy đủ nhu cầu bán hàng dựa trên dữ liệu từ mọi nguồn.
E1
Ứng dụng đào tạo trực tuyến (E-learning)
Cho phép Traphaco triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo cho nhân viên thông qua một nền tảng kết nối Internet.
E2
Ứng dụng hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp
Lưu trữ và truy xuất kiến thức để cải thiện sự hiểu biết, cộng tác và liên kết quy trình trong nội bổ tổ chức/ phòng ban.
E3
iHub - Hoạt động đổi mới sáng tạo trong Chuyển đổi số
Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp hướng tới mức độ trưởng thành cao hơn, với các ý tưởng có khả năng hiện thực hóa cao.
A1
Ứng dụng văn phòng số - Digital Office
Tổng quan sáng kiến số
Số hóa các văn bản giấy lên hệ thống, số hóa quy trình các phòng ban, quản lý luồng công việc theo sơ đồ đã thiết kế, hỗ trợ phê duyệt trực tuyến. Đồng thời, giải pháp giúp theo dõi, kiểm soát tiến độ công việc và đề xuất các cải tiến hiệu quả trong việc thiết kế quy trình.
Hiệu quả đem lại
 • Các quy trình công việc được giao nhận, thực hiện, xử lý, phê duyệt ký số, giám sát và lưu trữ tập trung trên môi trường số giúp tăng năng suất lao động, quản trị công việc.
 • Quản lý văn bản, quy trình, công việc tập trung trên cùng một nền tảng.
 • Các công tác hành chính – văn phòng được số hóa & quản trị tập trung.
 • Nâng cao khả năng cộng tác trên môi trường số, tạo thành kênh trao đổi hiệu quả.
 • Dữ liệu được liên thông, quản lý quy trình và hiệu suất rõ ràng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Văn hoá
Dữ liệu
A2
Ứng dụng quản lý nhân sự, tiền lương
Tổng quan sáng kiến số
Phần mềm nhân sự là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong các khía cạnh quản trị nhân lực bao gồm hệ thống hóa quản lý thông tin người lao động, tự động hóa các quy trình nhân sự như tính lương, chấm công, kiểm soát thiết lập mục tiêu và phân tích dữ liệu phục vụ công tác báo cáo.
Hiệu quả đem lại
 • Tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất trong công tác quản trị nhân lực: giúp tự động hóa những công việc lặp đi lặp lại.
 • Giảm thiểu sai sót: chấm công, tính toán lương, bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế nhanh chóng, chính xác, hiệu quả hơn.
 • Quản lý thông tin dễ dàng và khoa học, an toàn, bảo mật.
 • Cung cấp thông tin toàn diện, chi tiết cho quản lý để hỗ trợ quy trình ra quyết định.
 • Nâng cao trải nghiệm nhân sự từ đó giúp giữ chân nhân viên, tăng cạnh tranh.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Văn hoá
Dữ liệu
A3
Ứng dụng quản lý ngân sách và quản lý mua hàng
Tổng quan sáng kiến số
Ứng dụng thay thế các hoạt động quản lý ngân sách đang diễn ra thủ công, giúp hỗ trợ công tác lập, phê duyệt, phân bổ và quản lý ngân sách thông qua việc tích hợp dữ liệu với các hệ thống hiện tại của Traphaco (ERP, DMS). Ứng dụng cung cấp số liệu báo cáo trực quan, đa chiều, gần với thời gian thực giúp cho các cấp quản lý bao gồm trưởng bộ phận, lãnh đạo cấp cao theo dõi, cập nhật về tình hình thực hiện ngân sách theo từng khoản mục chi phí của từng phòng ban và hỗ trợ các hoạt động cảnh báo/ ngăn chặn các chi tiêu vượt ngân sách. Bên cạnh đó, cung cấp công cụ giúp quản lý nhà cung cấp, quản lý hoạt động mua hàng, hướng tới số hóa mọi nghiệp vụ mua hàng từ khâu đề xuất mua hàng, kiểm tra ngân sách, quá trình mua hàng, nhận hàng, quản lý hợp đồng và quản lý thanh toán (đề nghị thanh toán, kiểm tra ngân sách, phê duyệt thanh toán,...). Đồng thời, trong tương lai nền tảng cho phép nhà cung cấp kết nối trực tiếp với Traphaco để trao đổi thông tin trong hoạt động đấu thầu, mua bán.
Hiệu quả đem lại
 • Hỗ trợ lập, quản lý quá trình phê duyệt, phân bổ, giao ngân sách cho các phòng ban.
 • Hỗ trợ kế toán trong việc xử lý, cảnh báo/ ngăn chặn các khoản chi vượt ngân sách trước thời điểm phát sinh và kiểm soát ngân sách còn lại.
 • Hỗ trợ lập báo cáo ngân sách, chi phí theo thời gian thực giúp phân tích hiệu quả sử dụng ngân sách và chi phí theo phòng ban, khoản mục tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Tăng tỷ lệ dự trù ngân sách, dòng tiền và hỗ trợ kế toán trong việc quản lý, hạch toán chi phí đúng kỳ.
 • Quản lí nhà cung cấp về các tiêu chuẩn, giấy phép và năng lực cung ứng.
 • Tạo lập, phê duyệt PR/PO theo quy trình, linh hoạt theo các kế hoạch và tối ưu hóa dòng tiền mua hàng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Dữ liệu
A5
Giải pháp hợp đồng điện tử
Tổng quan sáng kiến số
Giải pháp số “Hợp đồng điện tử (eContract)” là giải pháp giúp số hoá quy trình ký kết hợp đồng trong nội bộ Traphaco hoặc thực hiện việc ký kết hợp đồng với các đơn vị bên ngoài như đối tác, nhà thuốc mà không cần gặp mặt trực tiếp. Đồng thời, giải pháp giúp Traphaco tối ưu năng lực quản lý số lượng lớn 30.000 hợp đồng hiện tại và đảm bảo giá trị pháp lý, bảo mật và tiện dụng.
Hiệu quả đem lại
 • Nâng cao hiệu suất ký kết hợp đồng với quy trình nhanh chóng, chính xác, minh bạch. Giảm chi phí 70% và tiết kiệm 80% thời gian so với ký hợp đồng truyền thống do không phải tổ chức gặp mặt trực tiếp và không cần tạo, lưu trữ, tìm kiếm hoặc trao đổi giấy tờ qua lại.
 • Dễ dàng truy cập dữ liệu, quản lý và theo dõi hết hạn hợp đồng, chất lượng pháp lý nhà thuốc.
 • Giúp cho lãnh đạo thực hiện ký kết hợp đồng tiện lợi và tốn ít thời gian do có thể thực hiện lúc mọi nơi, ký một lần cho cả lô hợp đồng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Vận hành
Dữ liệu
A6
Nâng cấp hệ thống ERP
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống ERP giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản trị vận hành, điều hành doanh nghiệp của Traphaco. Traphaco hướng tới hệ thống ERP có tính kế thừa, đồng nhất thông tin giữa các phòng ban thông qua các module có khả năng tích hợp và mở rộng cao. Chuyển đổi hệ thống ERP mới được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc, có khả năng mở rộng, tương thích với nhiều ứng dụng trong tương lai và khắc phục hạn chế về khả năng tích hợp, hiệu suất vận hành, mức độ đáp ứng báo cáo quản trị, đồng bộ dữ liệu... của các hệ thống ERP hiện tại.
Hiệu quả đem lại
 • Hệ thống ERP giữ vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp, nó được ví như xương sống của hoạt động điều hành và quản trị doanh nghiệp.
 • ERP là một hệ thống có tính kế thừa, đồng nhất thông tin giữa các phòng ban thông qua các module tích hợp, giúp việc luân chuyển thông tin được diễn ra nhanh hơn, chính xác hơn mà không cần phải cập nhật lại dữ liệu.
 • Thông tin được cập nhật kịp thời, tập trung và đầy đủ giúp các lãnh đạo doanh nghiệp cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về hoạt động của toàn doanh nghiệp.
 • Giảm chi phí quản lý và vận hành thông qua một hệ thống thống nhất.
 • Rút ngắn thời gian ra quyết định nhờ vào nguồn thông tin được cung cấp chính xác, nhanh chóng trong thời gian thực (real time) từ hệ thống.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
A7
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào
Tổng quan sáng kiến số
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào: Số hóa quá trình quản lý hóa đơn đầu vào giúp tự động hóa các bước kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn, giảm rủi ro khi thanh tra kiểm tra và giảm các công tác nhập liệu thủ công nên phát sinh nhiều nguồn lực xử lý và phát sinh rủi ro sai sót dữ liệu. Ứng dụng giúp dễ dàng quản lý, lưu trữ hóa đơn và giảm 70% thời gian của Kế toán dành cho việc nhập liệu và xử lý hóa đơn. Ứng dụng đồng thời hỗ trợ các quá trình tự động hóa nghiệp vụ hạch toán kế toán thông qua quá trình tích hợp.
Hiệu quả đem lại
 • Số hóa quy trình thu thập, lưu trữ, trích xuất hóa đơn
 • Toàn bộ quy trình xử lý hóa đơn được rút ngắn xuống còn 20s-30s.
 • 100% Hóa đơn và chữ ký số (HĐĐT) sẽ được kiểm tra đầy đủ tính pháp lý.
 • Dữ liệu hóa đơn được lưu trữ trên Cloud và được bảo mật qua nhiều lớp.
 • Giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và chi phí xử lý và lưu trữ hóa đơn.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
C0
Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý phòng thí nghiệm và chất lượng (LIMS)
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống là một giải pháp với các tính năng hỗ trợ hoạt động của các phòng thí nghiệm hiện đại, phục vụ cho công tác quản lý chất lượng sản phẩm. LIMS được dành riêng để giúp các công ty trong ngành dược phẩm, công nghệ sinh học và khoa học đời sống khác nâng tầm giá trị đầu tư của họ vào công nghệ và các quy trình chất lượng.
Hiệu quả đem lại
 • Kiểm soát chặt chẽ và rút ngắn thời gian kiểm tra, kiểm nghiệm.
 • Đảm bảo sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý, hướng đến kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng cao hơn.
 • Giảm bớt sao lưu dữ liệu thủ công, tuân thủ hoàn toàn theo 21 CFR Part 11 đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
 • Dữ liệu HPLC tự động, liên tục theo thời gian thực, có thể xử lý, kiểm tra ở bất cứ máy tính nào có kết nối mạng với hệ thống. Từ đó rút ngắn thời gian thanh tra GLP.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Dữ liệu
C1
Số hóa quản lý thiết bị và quản lý hoạt động bảo trì, bảo dưỡng
Tổng quan sáng kiến số
Sáng kiến triển khai hệ thống quản lý tài sản được kì vọng sẽ cung cấp được một giải pháp đáp ứng các nhu cầu quản lý toàn bộ các loại TTB & CSVC kỹ thuật (phòng labo, nhà máy sản xuất); cho phép theo dõi, quản lý các lớp thông tin, đặc tính khác nhau trên cùng một mã tài sản để có cái nhìn toàn diện về tài sản đó; quản lý và tối ưu hoạt động bảo trì, bảo dưỡng TTB & CSVC.
Hiệu quả đem lại
 • Cho phép theo dõi thông tin đa chiều về TTB & CSVC theo nhiều góc độ khác nhau để việc quản lý, mua sắm, sử dụng được tối ưu nhất.
 • Tối ưu hoá lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các loại tài sản, thiết bị máy móc, làm cơ sở cho các các hoạt động bảo trì tiên đoán nhằm tối ưu hóa vòng đời tài sản và giảm thiểu tối đa rủi ro gián đoạn trong sản xuất.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Dữ liệu
C2
Số hóa dữ liệu hồ sơ lô và quản lý thông tin điều hành sản xuất
Tổng quan sáng kiến số
Sáng kiến số nhằm kiểm soát hoạt động sản xuất của xưởng và tăng cường khả năng phối hợp giữa xưởng và các bộ phận, cho phép các Traphaco theo dõi, tính toán và kiểm soát tất cả các hoạt động vận hành theo thời gian thực. Đồng thời, nó cũng giúp cường mở rộng cao cho ERP, giúp Traphaco cải thiện hiệu quả quản lý thực thi của công nhân/vận hành kết hợp với hoạt động vận hành của máy móc/công cụ để nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng, gia tăng tổng công suất của nhà máy, giảm thiểu giấy tờ và cắt giảm các chi phí không thiết yếu trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất.
Hiệu quả đem lại
 • Cải thiện hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) bằng việc hiển thị thông tin và cho phép điều khiển (bắt đầu/dừng khẩn cấp/hoàn thiện) các lệnh sản xuất theo thời gian thực
 • Thống nhất toàn bộ quy trình sản xuất để giảm sự rời rạc trong quá trình vận hành sản xuất, đồng thời tăng cường sự kết nối các phòng ban, ca làm việc, công cụ và máy móc trong quá trình sản xuất.
 • Kiểm soát, quản lý và lưu trữ các tài liệu sản xuất một cách hệ thống. Tiếp cận nhanh chóng các tài liệu sản xuất như hướng dẫn thực thi sản xuất, bản vẽ, quy trình vận hành tiêu chuẩn, các thông báo thay đổi… một cách trực quan trên máy tính và thiết bị di động.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Dữ liệu
C3
Lập kế hoạch xuyên suốt Bán hàng – Sản xuất – Cung ứng (SnOP)
Tổng quan sáng kiến số
Sáng kiến số giúp tự động hóa tối đa công tác lập kế hoạch vật tư, sản xuất linh hoạt đáp ứng đầy đủ nhu cầu bán hàng. Dữ liệu dựa trên dữ liệu lịch sử, thay đổi các tham số về kinh doanh, sản lượng, năng lực sản xuất, thông tin máy móc, kế hoạch giai đoạn được tập hợp và phân tích nhằm xây dựng các kịch bản kế hoạch với các tiêu chí mục tiêu đề ra như tối ưu về nguồn lực, tối ưu về chi phí hay thời gian sản xuất, v.v
Hiệu quả đem lại
 • Lập và điểu chính kế hoạch kinh doanh, sản xuất, vật tư, dễ dàng và linh hoạt.
 • Xây dựng các kịch bản khác nhau và đánh giá khả năng đáp ứng, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa ra thị trường.
 • Tập hợp dữ liệu chính xác và đáng tin cậy, giảm thiểu thao tác thủ công và thay đổi dữ liệu.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Khách hàng
Công nghệ
Vận hành
Dữ liệu
E1
Ứng dụng đào tạo trực tuyến (E-learning)
Tổng quan sáng kiến số
Giới thiệu: Giải pháp đào tạo trực tuyến cho phép Traphaco triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo cho nhân viên thông qua một nền tảng kết nối Internet. Chỉ với máy tính, điện thoại, …được kết nối internet người lao động có thể chủ động tham gia đào tạo ở bất kỳ thời điểm và không gian. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ cán bộ nhân viên Traphaco.
Hiệu quả đem lại
 • Các khóa học được cá nhân hóa phù hợp nhu cầu, tính chất công việc của từng học viên.
 • Tăng độ hấp dẫn của nội dung học, phù hợp với lịch trình và tốc độ học tập cho mỗi học viên.
 • Tiết kiệm thời gian (20% - 40%) và giảm chi phí (40% - 60%) so với đào tạo truyền thống.
 • Lãnh đạo nhanh chóng biết được hiệu quả đào tạo.
 • Đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng nhân rộng của nội dung giảng dạy.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Văn hoá
Công nghệ
Dữ liệu
E2
Ứng dụng hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống quản lý kiến thức KMS giúp lưu trữ và truy xuất kiến thức để cải thiện sự hiểu biết, cộng tác và liên kết quy trình trong nội bổ tổ chức/ phòng ban. Traphaco có thể sử dụng hệ thống KMS để lưu trữ và cho phép trình dược viên/nhân viên CSHK tra cứu, cập nhật thông tin về sản phẩm, kịch bản bán hàng, quy trình, các câu hỏi thường gặp,…nhằm giúp nâng cao kiến thức, tối ưu hiệu quả chào hàng.
Hiệu quả đem lại
 • Đảm bảo toàn bộ kiến thức, tài liệu được cập nhật và chia sẻ thống nhất, đồng bộ trên nền tảng duy nhất.
 • Giúp nhân viên kinh đoanh dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm, kịch bản sales, từ đó nâng cao tỉ lệ chốt đơn, gia tăng sự hài lòng khách hàng.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo nhân viên sales.
 • Khuyến khích việc chia sẻ kiến thức kinh nghiệm chung giữa các nhân viên.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Văn hoá
Dữ liệu
E3
iHub - Hoạt động đổi mới sáng tạo trong Chuyển đổi số
Tổng quan sáng kiến số
Hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn bộ Traphaco nói chung, phục vụ chuyển đổi số nói riêng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua hệ thống iHub. Không chỉ vậy, iHub còn đóng vai trò là một nền tảng giúp lan tỏa văn hóa doanh nghiệp làm tăng cường sự gắn kết hướng đến một Traphaco phát triển bền vững.
Hiệu quả đem lại
 • Là nơi truyền cảm hứng đổi mới, đón nhận mọi ý tưởng đột phá, sáng tạo.
 • Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp hướng tới mức độ trưởng thành cao hơn, với các ý tưởng có khả năng hiện thực hóa cao.
 • Chuyển đổi con người trong tổ chức trở thành nguồn nhân lực số của tương lai và hình thành văn hóa số.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Văn hoá
Dữ liệu
Traphaco CNC
Trong tầm nhìn 2030, nhà máy sản xuất sản phẩm thuốc đông dược tại Traphaco CNC sẽ hướng đến các năng lực quản trị sản xuất tiên tiến với hệ thống giám sát hoạt động máy móc thiết bị, quản lý điều hành sản xuất. Trong tương lai, Traphaco CNC đầu tư hoàn thiện các ứng dụng CNTT giúp tối ưu hiệu quả công tác lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, hướng tới tối ưu công tác sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu và giảm tối đa các hao phí trong quá trình sản xuất.
Danh sách sáng kiến số
A1
Ứng dụng văn phòng số - Digital Office
Tăng cường môi trường làm việc, cộng tác trên nền tảng số (Digital Office)
A2
Ứng dụng quản lý nhân sự, tiền lương
Hệ thống hóa quản lý thông tin người lao động, tự động hóa các quy trình nhân sự như tính lương, chấm công, kiểm soát thiết lập mục tiêu.
A3
Ứng dụng quản lý ngân sách và quản lý mua hàng
Cung cấp số liệu báo cáo trực quan, đa chiều, gần với thời gian thực giúp cho các cấp quản lý bao gồm trưởng bộ phận, lãnh đạo cấp cao theo dõi, cập nhật về tình hình thực hiện ngân sách theo từng khoản mục chi phí.
A5
Giải pháp hợp đồng điện tử
Số hoá quy trình ký kết hợp đồng trong nội bộ Traphaco hoặc thực hiện việc ký kết hợp đồng với các đơn vị bên ngoài như đối tác, nhà thuốc mà không cần gặp mặt trực tiếp.
A6
Nâng cấp hệ thống ERP
Chuyển đổi hệ thống ERP mới được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc, có khả năng mở rộng, tương thích với nhiều ứng dụng trong tương lai.
A7
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào
Tự động hóa các bước kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn, giảm rủi ro khi thanh tra kiểm tra và giảm các công tác nhập liệu thủ công nên phát sinh nhiều nguồn lực xử lý và phát sinh rủi ro sai sót dữ liệu.
C0
Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý phòng thí nghiệm và chất lượng (LIMS)
Cải thiện năng suất, hiệu suất, thông lượng, tính toàn vẹn dữ liệu và đảm bảo tuân thủ của các giải pháp tự động hóa phòng thí nghiệm tại Traphaco.
C1
Số hóa quản lý thiết bị và quản lý hoạt động bảo trì, bảo dưỡng
Theo dõi, quản lý các lớp thông tin, đặc tính khác nhau trên cùng một mã tài sản để có cái nhìn toàn diện về tài sản, qua đó tối ưu chức năng, giá trị của tài sản.
C2
Số hóa dữ liệu hồ sơ lô và quản lý thông tin điều hành sản xuất
Cải thiện hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) bằng việc hiển thị thông tin và cho phép điều khiển (bắt đầu/dừng khẩn cấp/hoàn thiện) các lệnh sản xuất theo thời gian thực.
C3
Lập kế hoạch xuyên suốt Bán hàng – Sản xuất – Cung ứng (SnOP)
Tự động hóa tối đa công tác lập kế hoạch vật tư, sản xuất linh hoạt đáp ứng đầy đủ nhu cầu bán hàng dựa trên dữ liệu từ mọi nguồn.
C5
Tối ưu hóa hoạt động sản xuất với IoT
Có đầy đủ thông tin kịp thời giúp việc lập kế hoạch sản xuất, giám sát, điều chỉnh kế hoạch phù hợp sẽ giúp tối ưu các chi phí, nguồn lực và tận dụng tốt các cơ hội
E1
Ứng dụng đào tạo trực tuyến (E-learning)
Cho phép Traphaco triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo cho nhân viên thông qua một nền tảng kết nối Internet.
E2
Ứng dụng hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp
Lưu trữ và truy xuất kiến thức để cải thiện sự hiểu biết, cộng tác và liên kết quy trình trong nội bổ tổ chức/ phòng ban.
E3
iHub - Hoạt động đổi mới sáng tạo trong Chuyển đổi số
Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp hướng tới mức độ trưởng thành cao hơn, với các ý tưởng có khả năng hiện thực hóa cao.
A1
Ứng dụng văn phòng số - Digital Office
Tổng quan sáng kiến số
Số hóa các văn bản giấy lên hệ thống, số hóa quy trình các phòng ban, quản lý luồng công việc theo sơ đồ đã thiết kế, hỗ trợ phê duyệt trực tuyến. Đồng thời, giải pháp giúp theo dõi, kiểm soát tiến độ công việc và đề xuất các cải tiến hiệu quả trong việc thiết kế quy trình.
Hiệu quả đem lại
 • Các quy trình công việc được giao nhận, thực hiện, xử lý, phê duyệt ký số, giám sát và lưu trữ tập trung trên môi trường số giúp tăng năng suất lao động, quản trị công việc.
 • Quản lý văn bản, quy trình, công việc tập trung trên cùng một nền tảng.
 • Các công tác hành chính – văn phòng được số hóa & quản trị tập trung.
 • Nâng cao khả năng cộng tác trên môi trường số, tạo thành kênh trao đổi hiệu quả.
 • Dữ liệu được liên thông, quản lý quy trình và hiệu suất rõ ràng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Văn hoá
Dữ liệu
A2
Ứng dụng quản lý nhân sự, tiền lương
Tổng quan sáng kiến số
Phần mềm nhân sự là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong các khía cạnh quản trị nhân lực bao gồm hệ thống hóa quản lý thông tin người lao động, tự động hóa các quy trình nhân sự như tính lương, chấm công, kiểm soát thiết lập mục tiêu và phân tích dữ liệu phục vụ công tác báo cáo.
Hiệu quả đem lại
 • Tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất trong công tác quản trị nhân lực: giúp tự động hóa những công việc lặp đi lặp lại.
 • Giảm thiểu sai sót: chấm công, tính toán lương, bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế nhanh chóng, chính xác, hiệu quả hơn.
 • Quản lý thông tin dễ dàng và khoa học, an toàn, bảo mật.
 • Cung cấp thông tin toàn diện, chi tiết cho quản lý để hỗ trợ quy trình ra quyết định.
 • Nâng cao trải nghiệm nhân sự từ đó giúp giữ chân nhân viên, tăng cạnh tranh.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Văn hoá
Dữ liệu
A3
Ứng dụng quản lý ngân sách và quản lý mua hàng
Tổng quan sáng kiến số
Ứng dụng thay thế các hoạt động quản lý ngân sách đang diễn ra thủ công, giúp hỗ trợ công tác lập, phê duyệt, phân bổ và quản lý ngân sách thông qua việc tích hợp dữ liệu với các hệ thống hiện tại của Traphaco (ERP, DMS). Ứng dụng cung cấp số liệu báo cáo trực quan, đa chiều, gần với thời gian thực giúp cho các cấp quản lý bao gồm trưởng bộ phận, lãnh đạo cấp cao theo dõi, cập nhật về tình hình thực hiện ngân sách theo từng khoản mục chi phí của từng phòng ban và hỗ trợ các hoạt động cảnh báo/ ngăn chặn các chi tiêu vượt ngân sách. Bên cạnh đó, cung cấp công cụ giúp quản lý nhà cung cấp, quản lý hoạt động mua hàng, hướng tới số hóa mọi nghiệp vụ mua hàng từ khâu đề xuất mua hàng, kiểm tra ngân sách, quá trình mua hàng, nhận hàng, quản lý hợp đồng và quản lý thanh toán (đề nghị thanh toán, kiểm tra ngân sách, phê duyệt thanh toán,...). Đồng thời, trong tương lai nền tảng cho phép nhà cung cấp kết nối trực tiếp với Traphaco để trao đổi thông tin trong hoạt động đấu thầu, mua bán.
Hiệu quả đem lại
 • Hỗ trợ lập, quản lý quá trình phê duyệt, phân bổ, giao ngân sách cho các phòng ban.
 • Hỗ trợ kế toán trong việc xử lý, cảnh báo/ ngăn chặn các khoản chi vượt ngân sách trước thời điểm phát sinh và kiểm soát ngân sách còn lại.
 • Hỗ trợ lập báo cáo ngân sách, chi phí theo thời gian thực giúp phân tích hiệu quả sử dụng ngân sách và chi phí theo phòng ban, khoản mục tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Tăng tỷ lệ dự trù ngân sách, dòng tiền và hỗ trợ kế toán trong việc quản lý, hạch toán chi phí đúng kỳ.
 • Quản lí nhà cung cấp về các tiêu chuẩn, giấy phép và năng lực cung ứng.
 • Tạo lập, phê duyệt PR/PO theo quy trình, linh hoạt theo các kế hoạch và tối ưu hóa dòng tiền mua hàng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Dữ liệu
A5
Giải pháp hợp đồng điện tử
Tổng quan sáng kiến số
Giải pháp số “Hợp đồng điện tử (eContract)” là giải pháp giúp số hoá quy trình ký kết hợp đồng trong nội bộ Traphaco hoặc thực hiện việc ký kết hợp đồng với các đơn vị bên ngoài như đối tác, nhà thuốc mà không cần gặp mặt trực tiếp. Đồng thời, giải pháp giúp Traphaco tối ưu năng lực quản lý số lượng lớn 30.000 hợp đồng hiện tại và đảm bảo giá trị pháp lý, bảo mật và tiện dụng.
Hiệu quả đem lại
 • Nâng cao hiệu suất ký kết hợp đồng với quy trình nhanh chóng, chính xác, minh bạch. Giảm chi phí 70% và tiết kiệm 80% thời gian so với ký hợp đồng truyền thống do không phải tổ chức gặp mặt trực tiếp và không cần tạo, lưu trữ, tìm kiếm hoặc trao đổi giấy tờ qua lại.
 • Dễ dàng truy cập dữ liệu, quản lý và theo dõi hết hạn hợp đồng, chất lượng pháp lý nhà thuốc.
 • Giúp cho lãnh đạo thực hiện ký kết hợp đồng tiện lợi và tốn ít thời gian do có thể thực hiện lúc mọi nơi, ký một lần cho cả lô hợp đồng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Vận hành
Dữ liệu
A6
Nâng cấp hệ thống ERP
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống ERP giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản trị vận hành, điều hành doanh nghiệp của Traphaco. Traphaco hướng tới hệ thống ERP có tính kế thừa, đồng nhất thông tin giữa các phòng ban thông qua các module có khả năng tích hợp và mở rộng cao. Chuyển đổi hệ thống ERP mới được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc, có khả năng mở rộng, tương thích với nhiều ứng dụng trong tương lai và khắc phục hạn chế về khả năng tích hợp, hiệu suất vận hành, mức độ đáp ứng báo cáo quản trị, đồng bộ dữ liệu... của các hệ thống ERP hiện tại.
Hiệu quả đem lại
 • Hệ thống ERP giữ vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp, nó được ví như xương sống của hoạt động điều hành và quản trị doanh nghiệp.
 • ERP là một hệ thống có tính kế thừa, đồng nhất thông tin giữa các phòng ban thông qua các module tích hợp, giúp việc luân chuyển thông tin được diễn ra nhanh hơn, chính xác hơn mà không cần phải cập nhật lại dữ liệu.
 • Thông tin được cập nhật kịp thời, tập trung và đầy đủ giúp các lãnh đạo doanh nghiệp cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về hoạt động của toàn doanh nghiệp.
 • Giảm chi phí quản lý và vận hành thông qua một hệ thống thống nhất.
 • Rút ngắn thời gian ra quyết định nhờ vào nguồn thông tin được cung cấp chính xác, nhanh chóng trong thời gian thực (real time) từ hệ thống.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
A7
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào
Tổng quan sáng kiến số
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào: Số hóa quá trình quản lý hóa đơn đầu vào giúp tự động hóa các bước kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn, giảm rủi ro khi thanh tra kiểm tra và giảm các công tác nhập liệu thủ công nên phát sinh nhiều nguồn lực xử lý và phát sinh rủi ro sai sót dữ liệu. Ứng dụng giúp dễ dàng quản lý, lưu trữ hóa đơn và giảm 70% thời gian của Kế toán dành cho việc nhập liệu và xử lý hóa đơn. Ứng dụng đồng thời hỗ trợ các quá trình tự động hóa nghiệp vụ hạch toán kế toán thông qua quá trình tích hợp.
Hiệu quả đem lại
 • Số hóa quy trình thu thập, lưu trữ, trích xuất hóa đơn
 • Toàn bộ quy trình xử lý hóa đơn được rút ngắn xuống còn 20s-30s.
 • 100% Hóa đơn và chữ ký số (HĐĐT) sẽ được kiểm tra đầy đủ tính pháp lý.
 • Dữ liệu hóa đơn được lưu trữ trên Cloud và được bảo mật qua nhiều lớp.
 • Giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và chi phí xử lý và lưu trữ hóa đơn.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
C0
Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý phòng thí nghiệm và chất lượng (LIMS)
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống là một giải pháp với các tính năng hỗ trợ hoạt động của các phòng thí nghiệm hiện đại, phục vụ cho công tác quản lý chất lượng sản phẩm. LIMS được dành riêng để giúp các công ty trong ngành dược phẩm, công nghệ sinh học và khoa học đời sống khác nâng tầm giá trị đầu tư của họ vào công nghệ và các quy trình chất lượng.
Hiệu quả đem lại
 • Kiểm soát chặt chẽ và rút ngắn thời gian kiểm tra, kiểm nghiệm.
 • Đảm bảo sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý, hướng đến kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng cao hơn.
 • Giảm bớt sao lưu dữ liệu thủ công, tuân thủ hoàn toàn theo 21 CFR Part 11 đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
 • Dữ liệu HPLC tự động, liên tục theo thời gian thực, có thể xử lý, kiểm tra ở bất cứ máy tính nào có kết nối mạng với hệ thống. Từ đó rút ngắn thời gian thanh tra GLP.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Dữ liệu
C1
Số hóa quản lý thiết bị và quản lý hoạt động bảo trì, bảo dưỡng
Tổng quan sáng kiến số
Sáng kiến triển khai hệ thống quản lý tài sản được kì vọng sẽ cung cấp được một giải pháp đáp ứng các nhu cầu quản lý toàn bộ các loại TTB & CSVC kỹ thuật (phòng labo, nhà máy sản xuất); cho phép theo dõi, quản lý các lớp thông tin, đặc tính khác nhau trên cùng một mã tài sản để có cái nhìn toàn diện về tài sản đó; quản lý và tối ưu hoạt động bảo trì, bảo dưỡng TTB & CSVC.
Hiệu quả đem lại
 • Cho phép theo dõi thông tin đa chiều về TTB & CSVC theo nhiều góc độ khác nhau để việc quản lý, mua sắm, sử dụng được tối ưu nhất.
 • Tối ưu hoá lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các loại tài sản, thiết bị máy móc, làm cơ sở cho các các hoạt động bảo trì tiên đoán nhằm tối ưu hóa vòng đời tài sản và giảm thiểu tối đa rủi ro gián đoạn trong sản xuất.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Dữ liệu
C2
Số hóa dữ liệu hồ sơ lô và quản lý thông tin điều hành sản xuất
Tổng quan sáng kiến số
Sáng kiến số nhằm kiểm soát hoạt động sản xuất của xưởng và tăng cường khả năng phối hợp giữa xưởng và các bộ phận, cho phép các Traphaco theo dõi, tính toán và kiểm soát tất cả các hoạt động vận hành theo thời gian thực. Đồng thời, nó cũng giúp cường mở rộng cao cho ERP, giúp Traphaco cải thiện hiệu quả quản lý thực thi của công nhân/vận hành kết hợp với hoạt động vận hành của máy móc/công cụ để nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng, gia tăng tổng công suất của nhà máy, giảm thiểu giấy tờ và cắt giảm các chi phí không thiết yếu trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất.
Hiệu quả đem lại
 • Cải thiện hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) bằng việc hiển thị thông tin và cho phép điều khiển (bắt đầu/dừng khẩn cấp/hoàn thiện) các lệnh sản xuất theo thời gian thực
 • Thống nhất toàn bộ quy trình sản xuất để giảm sự rời rạc trong quá trình vận hành sản xuất, đồng thời tăng cường sự kết nối các phòng ban, ca làm việc, công cụ và máy móc trong quá trình sản xuất.
 • Kiểm soát, quản lý và lưu trữ các tài liệu sản xuất một cách hệ thống. Tiếp cận nhanh chóng các tài liệu sản xuất như hướng dẫn thực thi sản xuất, bản vẽ, quy trình vận hành tiêu chuẩn, các thông báo thay đổi… một cách trực quan trên máy tính và thiết bị di động.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Dữ liệu
C3
Lập kế hoạch xuyên suốt Bán hàng – Sản xuất – Cung ứng (SnOP)
Tổng quan sáng kiến số
Sáng kiến số giúp tự động hóa tối đa công tác lập kế hoạch vật tư, sản xuất linh hoạt đáp ứng đầy đủ nhu cầu bán hàng. Dữ liệu dựa trên dữ liệu lịch sử, thay đổi các tham số về kinh doanh, sản lượng, năng lực sản xuất, thông tin máy móc, kế hoạch giai đoạn được tập hợp và phân tích nhằm xây dựng các kịch bản kế hoạch với các tiêu chí mục tiêu đề ra như tối ưu về nguồn lực, tối ưu về chi phí hay thời gian sản xuất, v.v
Hiệu quả đem lại
 • Lập và điểu chính kế hoạch kinh doanh, sản xuất, vật tư, dễ dàng và linh hoạt.
 • Xây dựng các kịch bản khác nhau và đánh giá khả năng đáp ứng, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa ra thị trường.
 • Tập hợp dữ liệu chính xác và đáng tin cậy, giảm thiểu thao tác thủ công và thay đổi dữ liệu.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Khách hàng
Công nghệ
Vận hành
Dữ liệu
C5
Tối ưu hóa hoạt động sản xuất với IoT
Tổng quan sáng kiến số
Tối ưu hóa hoạt động sản xuất là một trong những chiến lược của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất ở mọi ngành nghề lĩnh vực. Việc tối ưu hóa chỉ đạt được hiệu quả khi doanh nghiệp có thể kiểm soát được mọi thông tin theo thời gian thực trên cả chuỗi giá trị, trong đó các thông tin vận hành sản xuất là quan trọng nhất. Có đầy đủ thông tin kịp thời giúp việc lập kế hoạch sản xuất, giám sát, điều chỉnh kế hoạch phù hợp sẽ giúp tối ưu các chi phí, nguồn lực và tận dụng tốt các cơ hội. Sáng kiến số này hướng đến triển khai hệ thống IoT trong các nhà máy của Traphaco để thu thập thông tin, theo dõi kế hoạch, đưa ra các phân tích chuyên sâu hỗ trợ cho việc ra các quyết định quan trọng trong quá trình sản xuất.
Hiệu quả đem lại
 • Máy móc thông minh hơn: Nhờ giao tiếp máy móc – máy móc (M2M: Machine to Machine), Traphaco có thể có được cái nhìn tổng thể về hiện trạng toàn bộ thiết bị, hỗ trợ việc ra quyết định để giảm thiểu sự chậm trễ, thời gian chết trong hệ thống. Ví dụ: hỗ trợ việc ra quyết định thay thế bảo trì sớm, tránh tình trạng thiết bị hỏng rồi mới thay, làm giảm thời gian chết trong sản xuất.
 • Tối ưu quyết định thông qua phân tích dữ liệu: Việc ứng dụng IoT vào giúp thiết bị có thể giao tiếp liên tục với nhau, giúp dữ liệu được thu thập một cách liên tục và toàn cảnh. Thông qua các dữ liệu đó, nhà quản trị có thể ra quyết định một cách tốt hơn do có nhiều dữ liệu đầu vào hơn.
 • Cải thiện việc quản lý tài nguyên: Bằng cách hiểu rõ hơn về hệ thống và các thiết bị, người quản lý, các cấp lãnh đạo có thể ra quyết định để giảm thiểu các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, công tác chất lượng và an toàn lao động.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
E1
Ứng dụng đào tạo trực tuyến (E-learning)
Tổng quan sáng kiến số
Giới thiệu: Giải pháp đào tạo trực tuyến cho phép Traphaco triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo cho nhân viên thông qua một nền tảng kết nối Internet. Chỉ với máy tính, điện thoại, …được kết nối internet người lao động có thể chủ động tham gia đào tạo ở bất kỳ thời điểm và không gian. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ cán bộ nhân viên Traphaco.
Hiệu quả đem lại
 • Các khóa học được cá nhân hóa phù hợp nhu cầu, tính chất công việc của từng học viên.
 • Tăng độ hấp dẫn của nội dung học, phù hợp với lịch trình và tốc độ học tập cho mỗi học viên.
 • Tiết kiệm thời gian (20% - 40%) và giảm chi phí (40% - 60%) so với đào tạo truyền thống.
 • Lãnh đạo nhanh chóng biết được hiệu quả đào tạo.
 • Đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng nhân rộng của nội dung giảng dạy.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Văn hoá
Công nghệ
Dữ liệu
E2
Ứng dụng hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống quản lý kiến thức KMS giúp lưu trữ và truy xuất kiến thức để cải thiện sự hiểu biết, cộng tác và liên kết quy trình trong nội bổ tổ chức/ phòng ban. Traphaco có thể sử dụng hệ thống KMS để lưu trữ và cho phép trình dược viên/nhân viên CSHK tra cứu, cập nhật thông tin về sản phẩm, kịch bản bán hàng, quy trình, các câu hỏi thường gặp,…nhằm giúp nâng cao kiến thức, tối ưu hiệu quả chào hàng.
Hiệu quả đem lại
 • Đảm bảo toàn bộ kiến thức, tài liệu được cập nhật và chia sẻ thống nhất, đồng bộ trên nền tảng duy nhất.
 • Giúp nhân viên kinh đoanh dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm, kịch bản sales, từ đó nâng cao tỉ lệ chốt đơn, gia tăng sự hài lòng khách hàng.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo nhân viên sales.
 • Khuyến khích việc chia sẻ kiến thức kinh nghiệm chung giữa các nhân viên.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Văn hoá
Dữ liệu
E3
iHub - Hoạt động đổi mới sáng tạo trong Chuyển đổi số
Tổng quan sáng kiến số
Hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn bộ Traphaco nói chung, phục vụ chuyển đổi số nói riêng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua hệ thống iHub. Không chỉ vậy, iHub còn đóng vai trò là một nền tảng giúp lan tỏa văn hóa doanh nghiệp làm tăng cường sự gắn kết hướng đến một Traphaco phát triển bền vững.
Hiệu quả đem lại
 • Là nơi truyền cảm hứng đổi mới, đón nhận mọi ý tưởng đột phá, sáng tạo.
 • Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp hướng tới mức độ trưởng thành cao hơn, với các ý tưởng có khả năng hiện thực hóa cao.
 • Chuyển đổi con người trong tổ chức trở thành nguồn nhân lực số của tương lai và hình thành văn hóa số.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Văn hoá
Dữ liệu
Traphaco Hưng Yên
Trong tầm nhìn 2030, nhà máy sản xuất sản phẩm thuốc ngoài đông dược tại Traphaco Hưng Yên sẽ hướng đến các năng lực quản trị sản xuất tiên tiến với hệ thống giám sát hoạt động máy móc thiết bị, quản lý điều hành sản xuất. Traphaco Hưng Yên đầu tư hoàn thiện các ứng dụng CNTT giúp tối ưu hiệu quả công tác lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, hướng tới tự động hóa và tối ưu công tác sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu và giảm tối đa các hao phí trong quá trình sản xuất.
Danh sách sáng kiến số
A1
Ứng dụng văn phòng số - Digital Office
Tăng cường môi trường làm việc, cộng tác trên nền tảng số (Digital Office)
A2
Ứng dụng quản lý nhân sự, tiền lương
Hệ thống hóa quản lý thông tin người lao động, tự động hóa các quy trình nhân sự như tính lương, chấm công, kiểm soát thiết lập mục tiêu.
A3
Ứng dụng quản lý ngân sách và quản lý mua hàng
Cung cấp số liệu báo cáo trực quan, đa chiều, gần với thời gian thực giúp cho các cấp quản lý bao gồm trưởng bộ phận, lãnh đạo cấp cao theo dõi, cập nhật về tình hình thực hiện ngân sách theo từng khoản mục chi phí.
A5
Giải pháp hợp đồng điện tử
Số hoá quy trình ký kết hợp đồng trong nội bộ Traphaco hoặc thực hiện việc ký kết hợp đồng với các đơn vị bên ngoài như đối tác, nhà thuốc mà không cần gặp mặt trực tiếp.
A6
Nâng cấp hệ thống ERP
Chuyển đổi hệ thống ERP mới được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc, có khả năng mở rộng, tương thích với nhiều ứng dụng trong tương lai.
A7
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào
Tự động hóa các bước kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn, giảm rủi ro khi thanh tra kiểm tra và giảm các công tác nhập liệu thủ công nên phát sinh nhiều nguồn lực xử lý và phát sinh rủi ro sai sót dữ liệu.
C0
Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý phòng thí nghiệm và chất lượng (LIMS)
Cải thiện năng suất, hiệu suất, thông lượng, tính toàn vẹn dữ liệu và đảm bảo tuân thủ của các giải pháp tự động hóa phòng thí nghiệm tại Traphaco.
C1
Số hóa quản lý thiết bị và quản lý hoạt động bảo trì, bảo dưỡng
Theo dõi, quản lý các lớp thông tin, đặc tính khác nhau trên cùng một mã tài sản để có cái nhìn toàn diện về tài sản, qua đó tối ưu chức năng, giá trị của tài sản.
C2
Số hóa dữ liệu hồ sơ lô và quản lý thông tin điều hành sản xuất
Cải thiện hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) bằng việc hiển thị thông tin và cho phép điều khiển (bắt đầu/dừng khẩn cấp/hoàn thiện) các lệnh sản xuất theo thời gian thực.
C3
Lập kế hoạch xuyên suốt Bán hàng – Sản xuất – Cung ứng (SnOP)
Tự động hóa tối đa công tác lập kế hoạch vật tư, sản xuất linh hoạt đáp ứng đầy đủ nhu cầu bán hàng dựa trên dữ liệu từ mọi nguồn.
C5
Tối ưu hóa hoạt động sản xuất với IoT
Có đầy đủ thông tin kịp thời giúp việc lập kế hoạch sản xuất, giám sát, điều chỉnh kế hoạch phù hợp sẽ giúp tối ưu các chi phí, nguồn lực và tận dụng tốt các cơ hội.
E1
Ứng dụng đào tạo trực tuyến (E-learning)
Cho phép Traphaco triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo cho nhân viên thông qua một nền tảng kết nối Internet.
E2
Ứng dụng hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp
Lưu trữ và truy xuất kiến thức để cải thiện sự hiểu biết, cộng tác và liên kết quy trình trong nội bổ tổ chức/ phòng ban.
E3
iHub - Hoạt động đổi mới sáng tạo trong Chuyển đổi số
Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp hướng tới mức độ trưởng thành cao hơn, với các ý tưởng có khả năng hiện thực hóa cao.
A1
Ứng dụng văn phòng số - Digital Office
Tổng quan sáng kiến số
Số hóa các văn bản giấy lên hệ thống, số hóa quy trình các phòng ban, quản lý luồng công việc theo sơ đồ đã thiết kế, hỗ trợ phê duyệt trực tuyến. Đồng thời, giải pháp giúp theo dõi, kiểm soát tiến độ công việc và đề xuất các cải tiến hiệu quả trong việc thiết kế quy trình.
Hiệu quả đem lại
 • Các quy trình công việc được giao nhận, thực hiện, xử lý, phê duyệt ký số, giám sát và lưu trữ tập trung trên môi trường số giúp tăng năng suất lao động, quản trị công việc.
 • Quản lý văn bản, quy trình, công việc tập trung trên cùng một nền tảng.
 • Các công tác hành chính – văn phòng được số hóa & quản trị tập trung.
 • Nâng cao khả năng cộng tác trên môi trường số, tạo thành kênh trao đổi hiệu quả.
 • Dữ liệu được liên thông, quản lý quy trình và hiệu suất rõ ràng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Văn hoá
Dữ liệu
A2
Ứng dụng quản lý nhân sự, tiền lương
Tổng quan sáng kiến số
Phần mềm nhân sự là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong các khía cạnh quản trị nhân lực bao gồm hệ thống hóa quản lý thông tin người lao động, tự động hóa các quy trình nhân sự như tính lương, chấm công, kiểm soát thiết lập mục tiêu và phân tích dữ liệu phục vụ công tác báo cáo.
Hiệu quả đem lại
 • Tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất trong công tác quản trị nhân lực: giúp tự động hóa những công việc lặp đi lặp lại.
 • Giảm thiểu sai sót: chấm công, tính toán lương, bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế nhanh chóng, chính xác, hiệu quả hơn.
 • Quản lý thông tin dễ dàng và khoa học, an toàn, bảo mật.
 • Cung cấp thông tin toàn diện, chi tiết cho quản lý để hỗ trợ quy trình ra quyết định.
 • Nâng cao trải nghiệm nhân sự từ đó giúp giữ chân nhân viên, tăng cạnh tranh.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Văn hoá
Dữ liệu
A3
Ứng dụng quản lý ngân sách và quản lý mua hàng
Tổng quan sáng kiến số
Ứng dụng thay thế các hoạt động quản lý ngân sách đang diễn ra thủ công, giúp hỗ trợ công tác lập, phê duyệt, phân bổ và quản lý ngân sách thông qua việc tích hợp dữ liệu với các hệ thống hiện tại của Traphaco (ERP, DMS). Ứng dụng cung cấp số liệu báo cáo trực quan, đa chiều, gần với thời gian thực giúp cho các cấp quản lý bao gồm trưởng bộ phận, lãnh đạo cấp cao theo dõi, cập nhật về tình hình thực hiện ngân sách theo từng khoản mục chi phí của từng phòng ban và hỗ trợ các hoạt động cảnh báo/ ngăn chặn các chi tiêu vượt ngân sách. Bên cạnh đó, cung cấp công cụ giúp quản lý nhà cung cấp, quản lý hoạt động mua hàng, hướng tới số hóa mọi nghiệp vụ mua hàng từ khâu đề xuất mua hàng, kiểm tra ngân sách, quá trình mua hàng, nhận hàng, quản lý hợp đồng và quản lý thanh toán (đề nghị thanh toán, kiểm tra ngân sách, phê duyệt thanh toán,...). Đồng thời, trong tương lai nền tảng cho phép nhà cung cấp kết nối trực tiếp với Traphaco để trao đổi thông tin trong hoạt động đấu thầu, mua bán.
Hiệu quả đem lại
 • Hỗ trợ lập, quản lý quá trình phê duyệt, phân bổ, giao ngân sách cho các phòng ban.
 • Hỗ trợ kế toán trong việc xử lý, cảnh báo/ ngăn chặn các khoản chi vượt ngân sách trước thời điểm phát sinh và kiểm soát ngân sách còn lại.
 • Hỗ trợ lập báo cáo ngân sách, chi phí theo thời gian thực giúp phân tích hiệu quả sử dụng ngân sách và chi phí theo phòng ban, khoản mục tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Tăng tỷ lệ dự trù ngân sách, dòng tiền và hỗ trợ kế toán trong việc quản lý, hạch toán chi phí đúng kỳ.
 • Quản lí nhà cung cấp về các tiêu chuẩn, giấy phép và năng lực cung ứng.
 • Tạo lập, phê duyệt PR/PO theo quy trình, linh hoạt theo các kế hoạch và tối ưu hóa dòng tiền mua hàng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Dữ liệu
A5
Giải pháp hợp đồng điện tử
Tổng quan sáng kiến số
Giải pháp số “Hợp đồng điện tử (eContract)” là giải pháp giúp số hoá quy trình ký kết hợp đồng trong nội bộ Traphaco hoặc thực hiện việc ký kết hợp đồng với các đơn vị bên ngoài như đối tác, nhà thuốc mà không cần gặp mặt trực tiếp. Đồng thời, giải pháp giúp Traphaco tối ưu năng lực quản lý số lượng lớn 30.000 hợp đồng hiện tại và đảm bảo giá trị pháp lý, bảo mật và tiện dụng.
Hiệu quả đem lại
 • Nâng cao hiệu suất ký kết hợp đồng với quy trình nhanh chóng, chính xác, minh bạch. Giảm chi phí 70% và tiết kiệm 80% thời gian so với ký hợp đồng truyền thống do không phải tổ chức gặp mặt trực tiếp và không cần tạo, lưu trữ, tìm kiếm hoặc trao đổi giấy tờ qua lại.
 • Dễ dàng truy cập dữ liệu, quản lý và theo dõi hết hạn hợp đồng, chất lượng pháp lý nhà thuốc.
 • Giúp cho lãnh đạo thực hiện ký kết hợp đồng tiện lợi và tốn ít thời gian do có thể thực hiện lúc mọi nơi, ký một lần cho cả lô hợp đồng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Vận hành
Dữ liệu
A6
Nâng cấp hệ thống ERP
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống ERP giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản trị vận hành, điều hành doanh nghiệp của Traphaco. Traphaco hướng tới hệ thống ERP có tính kế thừa, đồng nhất thông tin giữa các phòng ban thông qua các module có khả năng tích hợp và mở rộng cao. Chuyển đổi hệ thống ERP mới được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc, có khả năng mở rộng, tương thích với nhiều ứng dụng trong tương lai và khắc phục hạn chế về khả năng tích hợp, hiệu suất vận hành, mức độ đáp ứng báo cáo quản trị, đồng bộ dữ liệu... của các hệ thống ERP hiện tại.
Hiệu quả đem lại
 • Hệ thống ERP giữ vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp, nó được ví như xương sống của hoạt động điều hành và quản trị doanh nghiệp.
 • ERP là một hệ thống có tính kế thừa, đồng nhất thông tin giữa các phòng ban thông qua các module tích hợp, giúp việc luân chuyển thông tin được diễn ra nhanh hơn, chính xác hơn mà không cần phải cập nhật lại dữ liệu.
 • Thông tin được cập nhật kịp thời, tập trung và đầy đủ giúp các lãnh đạo doanh nghiệp cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về hoạt động của toàn doanh nghiệp.
 • Giảm chi phí quản lý và vận hành thông qua một hệ thống thống nhất.
 • Rút ngắn thời gian ra quyết định nhờ vào nguồn thông tin được cung cấp chính xác, nhanh chóng trong thời gian thực (real time) từ hệ thống.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
A7
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào
Tổng quan sáng kiến số
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào: Số hóa quá trình quản lý hóa đơn đầu vào giúp tự động hóa các bước kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn, giảm rủi ro khi thanh tra kiểm tra và giảm các công tác nhập liệu thủ công nên phát sinh nhiều nguồn lực xử lý và phát sinh rủi ro sai sót dữ liệu. Ứng dụng giúp dễ dàng quản lý, lưu trữ hóa đơn và giảm 70% thời gian của Kế toán dành cho việc nhập liệu và xử lý hóa đơn. Ứng dụng đồng thời hỗ trợ các quá trình tự động hóa nghiệp vụ hạch toán kế toán thông qua quá trình tích hợp.
Hiệu quả đem lại
 • Số hóa quy trình thu thập, lưu trữ, trích xuất hóa đơn
 • Toàn bộ quy trình xử lý hóa đơn được rút ngắn xuống còn 20s-30s.
 • 100% Hóa đơn và chữ ký số (HĐĐT) sẽ được kiểm tra đầy đủ tính pháp lý.
 • Dữ liệu hóa đơn được lưu trữ trên Cloud và được bảo mật qua nhiều lớp.
 • Giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và chi phí xử lý và lưu trữ hóa đơn.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
C0
Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý phòng thí nghiệm và chất lượng (LIMS)
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống là một giải pháp với các tính năng hỗ trợ hoạt động của các phòng thí nghiệm hiện đại, phục vụ cho công tác quản lý chất lượng sản phẩm. LIMS được dành riêng để giúp các công ty trong ngành dược phẩm, công nghệ sinh học và khoa học đời sống khác nâng tầm giá trị đầu tư của họ vào công nghệ và các quy trình chất lượng.
Hiệu quả đem lại
 • Kiểm soát chặt chẽ và rút ngắn thời gian kiểm tra, kiểm nghiệm.
 • Đảm bảo sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý, hướng đến kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng cao hơn.
 • Giảm bớt sao lưu dữ liệu thủ công, tuân thủ hoàn toàn theo 21 CFR Part 11 đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
 • Dữ liệu HPLC tự động, liên tục theo thời gian thực, có thể xử lý, kiểm tra ở bất cứ máy tính nào có kết nối mạng với hệ thống. Từ đó rút ngắn thời gian thanh tra GLP.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Dữ liệu
C1
Số hóa quản lý thiết bị và quản lý hoạt động bảo trì, bảo dưỡng
Tổng quan sáng kiến số
Sáng kiến triển khai hệ thống quản lý tài sản được kì vọng sẽ cung cấp được một giải pháp đáp ứng các nhu cầu quản lý toàn bộ các loại TTB & CSVC kỹ thuật (phòng labo, nhà máy sản xuất); cho phép theo dõi, quản lý các lớp thông tin, đặc tính khác nhau trên cùng một mã tài sản để có cái nhìn toàn diện về tài sản đó; quản lý và tối ưu hoạt động bảo trì, bảo dưỡng TTB & CSVC.
Hiệu quả đem lại
 • Cho phép theo dõi thông tin đa chiều về TTB & CSVC theo nhiều góc độ khác nhau để việc quản lý, mua sắm, sử dụng được tối ưu nhất.
 • Tối ưu hoá lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các loại tài sản, thiết bị máy móc, làm cơ sở cho các các hoạt động bảo trì tiên đoán nhằm tối ưu hóa vòng đời tài sản và giảm thiểu tối đa rủi ro gián đoạn trong sản xuất.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Dữ liệu
C2
Số hóa dữ liệu hồ sơ lô và quản lý thông tin điều hành sản xuất
Tổng quan sáng kiến số
Sáng kiến số nhằm kiểm soát hoạt động sản xuất của xưởng và tăng cường khả năng phối hợp giữa xưởng và các bộ phận, cho phép các Traphaco theo dõi, tính toán và kiểm soát tất cả các hoạt động vận hành theo thời gian thực. Đồng thời, nó cũng giúp cường mở rộng cao cho ERP, giúp Traphaco cải thiện hiệu quả quản lý thực thi của công nhân/vận hành kết hợp với hoạt động vận hành của máy móc/công cụ để nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng, gia tăng tổng công suất của nhà máy, giảm thiểu giấy tờ và cắt giảm các chi phí không thiết yếu trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất.
Hiệu quả đem lại
 • Cải thiện hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) bằng việc hiển thị thông tin và cho phép điều khiển (bắt đầu/dừng khẩn cấp/hoàn thiện) các lệnh sản xuất theo thời gian thực
 • Thống nhất toàn bộ quy trình sản xuất để giảm sự rời rạc trong quá trình vận hành sản xuất, đồng thời tăng cường sự kết nối các phòng ban, ca làm việc, công cụ và máy móc trong quá trình sản xuất.
 • Kiểm soát, quản lý và lưu trữ các tài liệu sản xuất một cách hệ thống. Tiếp cận nhanh chóng các tài liệu sản xuất như hướng dẫn thực thi sản xuất, bản vẽ, quy trình vận hành tiêu chuẩn, các thông báo thay đổi… một cách trực quan trên máy tính và thiết bị di động.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Dữ liệu
C3
Lập kế hoạch xuyên suốt Bán hàng – Sản xuất – Cung ứng (SnOP)
Tổng quan sáng kiến số
Sáng kiến số giúp tự động hóa tối đa công tác lập kế hoạch vật tư, sản xuất linh hoạt đáp ứng đầy đủ nhu cầu bán hàng. Dữ liệu dựa trên dữ liệu lịch sử, thay đổi các tham số về kinh doanh, sản lượng, năng lực sản xuất, thông tin máy móc, kế hoạch giai đoạn được tập hợp và phân tích nhằm xây dựng các kịch bản kế hoạch với các tiêu chí mục tiêu đề ra như tối ưu về nguồn lực, tối ưu về chi phí hay thời gian sản xuất, v.v
Hiệu quả đem lại
 • Lập và điểu chính kế hoạch kinh doanh, sản xuất, vật tư, dễ dàng và linh hoạt.
 • Xây dựng các kịch bản khác nhau và đánh giá khả năng đáp ứng, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa ra thị trường.
 • Tập hợp dữ liệu chính xác và đáng tin cậy, giảm thiểu thao tác thủ công và thay đổi dữ liệu.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Khách hàng
Công nghệ
Vận hành
Dữ liệu
C5
Tối ưu hóa hoạt động sản xuất với IoT
Tổng quan sáng kiến số
Tối ưu hóa hoạt động sản xuất là một trong những chiến lược của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất ở mọi ngành nghề lĩnh vực. Việc tối ưu hóa chỉ đạt được hiệu quả khi doanh nghiệp có thể kiểm soát được mọi thông tin theo thời gian thực trên cả chuỗi giá trị, trong đó các thông tin vận hành sản xuất là quan trọng nhất. Có đầy đủ thông tin kịp thời giúp việc lập kế hoạch sản xuất, giám sát, điều chỉnh kế hoạch phù hợp sẽ giúp tối ưu các chi phí, nguồn lực và tận dụng tốt các cơ hội. Sáng kiến số này hướng đến triển khai hệ thống IoT trong các nhà máy của Traphaco để thu thập thông tin, theo dõi kế hoạch, đưa ra các phân tích chuyên sâu hỗ trợ cho việc ra các quyết định quan trọng trong quá trình sản xuất.
Hiệu quả đem lại
 • Máy móc thông minh hơn: Nhờ giao tiếp máy móc – máy móc (M2M: Machine to Machine), Traphaco có thể có được cái nhìn tổng thể về hiện trạng toàn bộ thiết bị, hỗ trợ việc ra quyết định để giảm thiểu sự chậm trễ, thời gian chết trong hệ thống. Ví dụ: hỗ trợ việc ra quyết định thay thế bảo trì sớm, tránh tình trạng thiết bị hỏng rồi mới thay, làm giảm thời gian chết trong sản xuất.
 • Tối ưu quyết định thông qua phân tích dữ liệu: Việc ứng dụng IoT vào giúp thiết bị có thể giao tiếp liên tục với nhau, giúp dữ liệu được thu thập một cách liên tục và toàn cảnh. Thông qua các dữ liệu đó, nhà quản trị có thể ra quyết định một cách tốt hơn do có nhiều dữ liệu đầu vào hơn.
 • Cải thiện việc quản lý tài nguyên: Bằng cách hiểu rõ hơn về hệ thống và các thiết bị, người quản lý, các cấp lãnh đạo có thể ra quyết định để giảm thiểu các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, công tác chất lượng và an toàn lao động.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
E1
Ứng dụng đào tạo trực tuyến (E-learning)
Tổng quan sáng kiến số
Giới thiệu: Giải pháp đào tạo trực tuyến cho phép Traphaco triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo cho nhân viên thông qua một nền tảng kết nối Internet. Chỉ với máy tính, điện thoại, …được kết nối internet người lao động có thể chủ động tham gia đào tạo ở bất kỳ thời điểm và không gian. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ cán bộ nhân viên Traphaco.
Hiệu quả đem lại
 • Các khóa học được cá nhân hóa phù hợp nhu cầu, tính chất công việc của từng học viên.
 • Tăng độ hấp dẫn của nội dung học, phù hợp với lịch trình và tốc độ học tập cho mỗi học viên.
 • Tiết kiệm thời gian (20% - 40%) và giảm chi phí (40% - 60%) so với đào tạo truyền thống.
 • Lãnh đạo nhanh chóng biết được hiệu quả đào tạo.
 • Đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng nhân rộng của nội dung giảng dạy.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Văn hoá
Công nghệ
Dữ liệu
E2
Ứng dụng hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống quản lý kiến thức KMS giúp lưu trữ và truy xuất kiến thức để cải thiện sự hiểu biết, cộng tác và liên kết quy trình trong nội bổ tổ chức/ phòng ban. Traphaco có thể sử dụng hệ thống KMS để lưu trữ và cho phép trình dược viên/nhân viên CSHK tra cứu, cập nhật thông tin về sản phẩm, kịch bản bán hàng, quy trình, các câu hỏi thường gặp,…nhằm giúp nâng cao kiến thức, tối ưu hiệu quả chào hàng.
Hiệu quả đem lại
 • Đảm bảo toàn bộ kiến thức, tài liệu được cập nhật và chia sẻ thống nhất, đồng bộ trên nền tảng duy nhất.
 • Giúp nhân viên kinh đoanh dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm, kịch bản sales, từ đó nâng cao tỉ lệ chốt đơn, gia tăng sự hài lòng khách hàng.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo nhân viên sales.
 • Khuyến khích việc chia sẻ kiến thức kinh nghiệm chung giữa các nhân viên.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Văn hoá
Dữ liệu
E3
iHub - Hoạt động đổi mới sáng tạo trong Chuyển đổi số
Tổng quan sáng kiến số
Hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn bộ Traphaco nói chung, phục vụ chuyển đổi số nói riêng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua hệ thống iHub. Không chỉ vậy, iHub còn đóng vai trò là một nền tảng giúp lan tỏa văn hóa doanh nghiệp làm tăng cường sự gắn kết hướng đến một Traphaco phát triển bền vững.
Hiệu quả đem lại
 • Là nơi truyền cảm hứng đổi mới, đón nhận mọi ý tưởng đột phá, sáng tạo.
 • Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp hướng tới mức độ trưởng thành cao hơn, với các ý tưởng có khả năng hiện thực hóa cao.
 • Chuyển đổi con người trong tổ chức trở thành nguồn nhân lực số của tương lai và hình thành văn hóa số.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Văn hoá
Dữ liệu
Vùng trồng
Trong tương lai, vùng trồng sẽ được số hóa với hệ thống hỗ trợ giám sát, hướng dẫn người dân cách thức chăm sóc các loại cây thuốc khác nhau, đồng thời hỗ trợ Traphaco trong công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm, dược liệu. Người nông dân có thể dễ dàng tương tác thông qua điện thoại thông minh.
Danh sách sáng kiến số
A4
Ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Giám sát thông tin sản phẩm trên chuỗi giá trị cho Traphaco, đồng thời cung cấp các công cụ cần thiết để khách hàng của Traphaco có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ.
A4
Ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Tổng quan sáng kiến số
Dưới sự hỗ trợ của thiết bị di động và các nền tảng công nghệ, người dùng hiện nay ngày càng có xu hướng tìm hiểu đầy đủ thông tin về nguồn gốc sản phẩm, nhất là các sản phẩm thuốc. Sáng kiến số này nhằm mang đến khả năng giám sát thông tin sản phẩm trên chuỗi giá trị cho Traphaco, đồng thời cung cấp các công cụ cần thiết để khách hàng của Traphaco có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm và chứng nhận hàng thật, đảm bảo chất lượng được sản xuất bởi Traphaco.
Hiệu quả đem lại
 • Hỗ trợ đăng ký mã số sản phẩm và đánh giá vùng trồng, nhà xưởng.
 • Theo dõi nhật ký các hoạt động nội bộ như: xuống giống, bón phân, xử lý dịch hại, chăm sóc, cây trồng vật nuôi, thu hoạch, sản xuất, chế biến, đóng gói… ngay tại thời điểm thực hiện.
 • Ghi chép các hoạt động tư vấn, kiểm tra, giám sát vùng sản xuất, trang trại, nhà xưởng đóng gói, nhà máy.
 • Quản lý thông tin phân phối, vận chuyển hàng hoá tới tay người tiêu dùng, đảm bảo minh bạch thông tin sản phẩm.
 • Cho phép người dùng tự kiểm tra thông tin xuất xứ trên từng sản phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Khách hàng
Vận hành
Dữ liệu
Trung tâm phân phối/Chi nhánh
Đóng vai trò là đơn vị thực thi hoạt động kinh doanh chính trên kênh OTC của Traphco. Trong tương lai, các trung tâm phân phối/chi nhánh thụ hưởng những sáng kiến số được triển khai chung tại TCT (Ví dụ: VPS, CRM, trung tâm xử lý đơn hàng, E-learning, KMS,...) và những sáng kiến số thuộc lĩnh vực kinh doanh giúp kiểm soát, tăng hiệu quả bán hàng của trình dược viên, đồng thời thúc đẩy phát triển, mở rộng kênh bán hàng mới. Đội ngũ trình dược viên chi nhánh có đầy đủ bộ cung cụ, tiếp cận nhanh chóng thông tin giúp tăng hiệu quả, chất lượng tương tác với khách hàng
Danh sách sáng kiến số
A1
Ứng dụng văn phòng số - Digital Office
Tăng cường môi trường làm việc, cộng tác trên nền tảng số (Digital Office)
A2
Ứng dụng quản lý nhân sự, tiền lương
Hệ thống hóa quản lý thông tin người lao động, tự động hóa các quy trình nhân sự như tính lương, chấm công, kiểm soát thiết lập mục tiêu.
A3
Ứng dụng quản lý ngân sách và quản lý mua hàng
Cung cấp số liệu báo cáo trực quan, đa chiều, gần với thời gian thực giúp cho các cấp quản lý bao gồm trưởng bộ phận, lãnh đạo cấp cao theo dõi, cập nhật về tình hình thực hiện ngân sách theo từng khoản mục chi phí.
A5
Giải pháp hợp đồng điện tử
Số hoá quy trình ký kết hợp đồng trong nội bộ Traphaco hoặc thực hiện việc ký kết hợp đồng với các đơn vị bên ngoài như đối tác, nhà thuốc mà không cần gặp mặt trực tiếp.
A6
Nâng cấp hệ thống ERP
Chuyển đổi hệ thống ERP mới được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc, có khả năng mở rộng, tương thích với nhiều ứng dụng trong tương lai.
A7
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào
Tự động hóa các bước kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn, giảm rủi ro khi thanh tra kiểm tra và giảm các công tác nhập liệu thủ công nên phát sinh nhiều nguồn lực xử lý và phát sinh rủi ro sai sót dữ liệu.
B2
Ứng dụng toàn diện hệ thống quan hệ khách hàng
Quản lý thông tin khách hàng & tương tác với khách hàng nhằm hỗ trợ tích cực cho các hoạt động bán hàng, quản lý marketing, chăm sóc khách hàng trên các điểm chạm.
B3
Ứng dụng hỗ trợ đội ngũ trình dược viên bán hàng
Tối ưu hoạt động và thao tác bán hàng và nâng cao kỹ năng bán hàng của TDV trên một ứng dụng duy nhất.
B6
Ứng dụng quản lý và tối ưu hệ thống phân phối
Hỗ trợ tự động hóa quy trình lập kế hoạch mua thành phẩm & điều phối hàng hóa cho bộ phận kinh doanh, logistic.
C3
Lập kế hoạch xuyên suốt Bán hàng – Sản xuất – Cung ứng (SnOP)
Tự động hóa tối đa công tác lập kế hoạch vật tư, sản xuất linh hoạt đáp ứng đầy đủ nhu cầu bán hàng dựa trên dữ liệu từ mọi nguồn.
E1
Ứng dụng đào tạo trực tuyến (E-learning)
Cho phép Traphaco triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo cho nhân viên thông qua một nền tảng kết nối Internet.
E2
Ứng dụng hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp
Lưu trữ và truy xuất kiến thức để cải thiện sự hiểu biết, cộng tác và liên kết quy trình trong nội bổ tổ chức/ phòng ban.
E3
iHub - Hoạt động đổi mới sáng tạo trong Chuyển đổi số
Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp hướng tới mức độ trưởng thành cao hơn, với các ý tưởng có khả năng hiện thực hóa cao.
A1
Ứng dụng văn phòng số - Digital Office
Tổng quan sáng kiến số
Số hóa các văn bản giấy lên hệ thống, số hóa quy trình các phòng ban, quản lý luồng công việc theo sơ đồ đã thiết kế, hỗ trợ phê duyệt trực tuyến. Đồng thời, giải pháp giúp theo dõi, kiểm soát tiến độ công việc và đề xuất các cải tiến hiệu quả trong việc thiết kế quy trình.
Hiệu quả đem lại
 • Các quy trình công việc được giao nhận, thực hiện, xử lý, phê duyệt ký số, giám sát và lưu trữ tập trung trên môi trường số giúp tăng năng suất lao động, quản trị công việc.
 • Quản lý văn bản, quy trình, công việc tập trung trên cùng một nền tảng.
 • Các công tác hành chính – văn phòng được số hóa & quản trị tập trung.
 • Nâng cao khả năng cộng tác trên môi trường số, tạo thành kênh trao đổi hiệu quả.
 • Dữ liệu được liên thông, quản lý quy trình và hiệu suất rõ ràng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Văn hoá
Dữ liệu
A2
Ứng dụng quản lý nhân sự, tiền lương
Tổng quan sáng kiến số
Phần mềm nhân sự là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong các khía cạnh quản trị nhân lực bao gồm hệ thống hóa quản lý thông tin người lao động, tự động hóa các quy trình nhân sự như tính lương, chấm công, kiểm soát thiết lập mục tiêu và phân tích dữ liệu phục vụ công tác báo cáo.
Hiệu quả đem lại
 • Tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất trong công tác quản trị nhân lực: giúp tự động hóa những công việc lặp đi lặp lại.
 • Giảm thiểu sai sót: chấm công, tính toán lương, bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế nhanh chóng, chính xác, hiệu quả hơn.
 • Quản lý thông tin dễ dàng và khoa học, an toàn, bảo mật.
 • Cung cấp thông tin toàn diện, chi tiết cho quản lý để hỗ trợ quy trình ra quyết định.
 • Nâng cao trải nghiệm nhân sự từ đó giúp giữ chân nhân viên, tăng cạnh tranh.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Văn hoá
Dữ liệu
A3
Ứng dụng quản lý ngân sách và quản lý mua hàng
Tổng quan sáng kiến số
Ứng dụng thay thế các hoạt động quản lý ngân sách đang diễn ra thủ công, giúp hỗ trợ công tác lập, phê duyệt, phân bổ và quản lý ngân sách thông qua việc tích hợp dữ liệu với các hệ thống hiện tại của Traphaco (ERP, DMS). Ứng dụng cung cấp số liệu báo cáo trực quan, đa chiều, gần với thời gian thực giúp cho các cấp quản lý bao gồm trưởng bộ phận, lãnh đạo cấp cao theo dõi, cập nhật về tình hình thực hiện ngân sách theo từng khoản mục chi phí của từng phòng ban và hỗ trợ các hoạt động cảnh báo/ ngăn chặn các chi tiêu vượt ngân sách. Bên cạnh đó, cung cấp công cụ giúp quản lý nhà cung cấp, quản lý hoạt động mua hàng, hướng tới số hóa mọi nghiệp vụ mua hàng từ khâu đề xuất mua hàng, kiểm tra ngân sách, quá trình mua hàng, nhận hàng, quản lý hợp đồng và quản lý thanh toán (đề nghị thanh toán, kiểm tra ngân sách, phê duyệt thanh toán,...). Đồng thời, trong tương lai nền tảng cho phép nhà cung cấp kết nối trực tiếp với Traphaco để trao đổi thông tin trong hoạt động đấu thầu, mua bán.
Hiệu quả đem lại
 • Hỗ trợ lập, quản lý quá trình phê duyệt, phân bổ, giao ngân sách cho các phòng ban.
 • Hỗ trợ kế toán trong việc xử lý, cảnh báo/ ngăn chặn các khoản chi vượt ngân sách trước thời điểm phát sinh và kiểm soát ngân sách còn lại.
 • Hỗ trợ lập báo cáo ngân sách, chi phí theo thời gian thực giúp phân tích hiệu quả sử dụng ngân sách và chi phí theo phòng ban, khoản mục tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Tăng tỷ lệ dự trù ngân sách, dòng tiền và hỗ trợ kế toán trong việc quản lý, hạch toán chi phí đúng kỳ.
 • Quản lí nhà cung cấp về các tiêu chuẩn, giấy phép và năng lực cung ứng.
 • Tạo lập, phê duyệt PR/PO theo quy trình, linh hoạt theo các kế hoạch và tối ưu hóa dòng tiền mua hàng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Dữ liệu
A5
Giải pháp hợp đồng điện tử
Tổng quan sáng kiến số
Giải pháp số “Hợp đồng điện tử (eContract)” là giải pháp giúp số hoá quy trình ký kết hợp đồng trong nội bộ Traphaco hoặc thực hiện việc ký kết hợp đồng với các đơn vị bên ngoài như đối tác, nhà thuốc mà không cần gặp mặt trực tiếp. Đồng thời, giải pháp giúp Traphaco tối ưu năng lực quản lý số lượng lớn 30.000 hợp đồng hiện tại và đảm bảo giá trị pháp lý, bảo mật và tiện dụng.
Hiệu quả đem lại
 • Nâng cao hiệu suất ký kết hợp đồng với quy trình nhanh chóng, chính xác, minh bạch. Giảm chi phí 70% và tiết kiệm 80% thời gian so với ký hợp đồng truyền thống do không phải tổ chức gặp mặt trực tiếp và không cần tạo, lưu trữ, tìm kiếm hoặc trao đổi giấy tờ qua lại.
 • Dễ dàng truy cập dữ liệu, quản lý và theo dõi hết hạn hợp đồng, chất lượng pháp lý nhà thuốc.
 • Giúp cho lãnh đạo thực hiện ký kết hợp đồng tiện lợi và tốn ít thời gian do có thể thực hiện lúc mọi nơi, ký một lần cho cả lô hợp đồng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Vận hành
Dữ liệu
A6
Nâng cấp hệ thống ERP
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống ERP giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản trị vận hành, điều hành doanh nghiệp của Traphaco. Traphaco hướng tới hệ thống ERP có tính kế thừa, đồng nhất thông tin giữa các phòng ban thông qua các module có khả năng tích hợp và mở rộng cao. Chuyển đổi hệ thống ERP mới được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc, có khả năng mở rộng, tương thích với nhiều ứng dụng trong tương lai và khắc phục hạn chế về khả năng tích hợp, hiệu suất vận hành, mức độ đáp ứng báo cáo quản trị, đồng bộ dữ liệu... của các hệ thống ERP hiện tại.
Hiệu quả đem lại
 • Hệ thống ERP giữ vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp, nó được ví như xương sống của hoạt động điều hành và quản trị doanh nghiệp.
 • ERP là một hệ thống có tính kế thừa, đồng nhất thông tin giữa các phòng ban thông qua các module tích hợp, giúp việc luân chuyển thông tin được diễn ra nhanh hơn, chính xác hơn mà không cần phải cập nhật lại dữ liệu.
 • Thông tin được cập nhật kịp thời, tập trung và đầy đủ giúp các lãnh đạo doanh nghiệp cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về hoạt động của toàn doanh nghiệp.
 • Giảm chi phí quản lý và vận hành thông qua một hệ thống thống nhất.
 • Rút ngắn thời gian ra quyết định nhờ vào nguồn thông tin được cung cấp chính xác, nhanh chóng trong thời gian thực (real time) từ hệ thống.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
A7
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào
Tổng quan sáng kiến số
Ứng dụng tự động hóa nghiệp vụ kế toán hóa đơn đầu vào: Số hóa quá trình quản lý hóa đơn đầu vào giúp tự động hóa các bước kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn, giảm rủi ro khi thanh tra kiểm tra và giảm các công tác nhập liệu thủ công nên phát sinh nhiều nguồn lực xử lý và phát sinh rủi ro sai sót dữ liệu. Ứng dụng giúp dễ dàng quản lý, lưu trữ hóa đơn và giảm 70% thời gian của Kế toán dành cho việc nhập liệu và xử lý hóa đơn. Ứng dụng đồng thời hỗ trợ các quá trình tự động hóa nghiệp vụ hạch toán kế toán thông qua quá trình tích hợp.
Hiệu quả đem lại
 • Số hóa quy trình thu thập, lưu trữ, trích xuất hóa đơn
 • Toàn bộ quy trình xử lý hóa đơn được rút ngắn xuống còn 20s-30s.
 • 100% Hóa đơn và chữ ký số (HĐĐT) sẽ được kiểm tra đầy đủ tính pháp lý.
 • Dữ liệu hóa đơn được lưu trữ trên Cloud và được bảo mật qua nhiều lớp.
 • Giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và chi phí xử lý và lưu trữ hóa đơn.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Vận hành
Công nghệ
Dữ liệu
C3
Lập kế hoạch xuyên suốt Bán hàng – Sản xuất – Cung ứng (SnOP)
Tổng quan sáng kiến số
Sáng kiến số giúp tự động hóa tối đa công tác lập kế hoạch vật tư, sản xuất linh hoạt đáp ứng đầy đủ nhu cầu bán hàng. Dữ liệu dựa trên dữ liệu lịch sử, thay đổi các tham số về kinh doanh, sản lượng, năng lực sản xuất, thông tin máy móc, kế hoạch giai đoạn được tập hợp và phân tích nhằm xây dựng các kịch bản kế hoạch với các tiêu chí mục tiêu đề ra như tối ưu về nguồn lực, tối ưu về chi phí hay thời gian sản xuất, v.v
Hiệu quả đem lại
 • Lập và điểu chính kế hoạch kinh doanh, sản xuất, vật tư, dễ dàng và linh hoạt.
 • Xây dựng các kịch bản khác nhau và đánh giá khả năng đáp ứng, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa ra thị trường.
 • Tập hợp dữ liệu chính xác và đáng tin cậy, giảm thiểu thao tác thủ công và thay đổi dữ liệu.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Khách hàng
Công nghệ
Vận hành
Dữ liệu
E1
Ứng dụng đào tạo trực tuyến (E-learning)
Tổng quan sáng kiến số
Giới thiệu: Giải pháp đào tạo trực tuyến cho phép Traphaco triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo cho nhân viên thông qua một nền tảng kết nối Internet. Chỉ với máy tính, điện thoại, …được kết nối internet người lao động có thể chủ động tham gia đào tạo ở bất kỳ thời điểm và không gian. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ cán bộ nhân viên Traphaco.
Hiệu quả đem lại
 • Các khóa học được cá nhân hóa phù hợp nhu cầu, tính chất công việc của từng học viên.
 • Tăng độ hấp dẫn của nội dung học, phù hợp với lịch trình và tốc độ học tập cho mỗi học viên.
 • Tiết kiệm thời gian (20% - 40%) và giảm chi phí (40% - 60%) so với đào tạo truyền thống.
 • Lãnh đạo nhanh chóng biết được hiệu quả đào tạo.
 • Đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng nhân rộng của nội dung giảng dạy.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Văn hoá
Công nghệ
Dữ liệu
E2
Ứng dụng hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống quản lý kiến thức KMS giúp lưu trữ và truy xuất kiến thức để cải thiện sự hiểu biết, cộng tác và liên kết quy trình trong nội bổ tổ chức/ phòng ban. Traphaco có thể sử dụng hệ thống KMS để lưu trữ và cho phép trình dược viên/nhân viên CSHK tra cứu, cập nhật thông tin về sản phẩm, kịch bản bán hàng, quy trình, các câu hỏi thường gặp,…nhằm giúp nâng cao kiến thức, tối ưu hiệu quả chào hàng.
Hiệu quả đem lại
 • Đảm bảo toàn bộ kiến thức, tài liệu được cập nhật và chia sẻ thống nhất, đồng bộ trên nền tảng duy nhất.
 • Giúp nhân viên kinh đoanh dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm, kịch bản sales, từ đó nâng cao tỉ lệ chốt đơn, gia tăng sự hài lòng khách hàng.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo nhân viên sales.
 • Khuyến khích việc chia sẻ kiến thức kinh nghiệm chung giữa các nhân viên.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Văn hoá
Dữ liệu
E3
iHub - Hoạt động đổi mới sáng tạo trong Chuyển đổi số
Tổng quan sáng kiến số
Hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn bộ Traphaco nói chung, phục vụ chuyển đổi số nói riêng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua hệ thống iHub. Không chỉ vậy, iHub còn đóng vai trò là một nền tảng giúp lan tỏa văn hóa doanh nghiệp làm tăng cường sự gắn kết hướng đến một Traphaco phát triển bền vững.
Hiệu quả đem lại
 • Là nơi truyền cảm hứng đổi mới, đón nhận mọi ý tưởng đột phá, sáng tạo.
 • Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp hướng tới mức độ trưởng thành cao hơn, với các ý tưởng có khả năng hiện thực hóa cao.
 • Chuyển đổi con người trong tổ chức trở thành nguồn nhân lực số của tương lai và hình thành văn hóa số.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Văn hoá
Dữ liệu
Người dùng
Bên cạnh cách thức tương tác truyền thống qua các nhà thuốc và nhà thuốc bệnh viện, người dùng sẽ được tương tác trực tiếp với Traphaco trong việc mua các sản phẩm thuốc thông qua kênh online, các chương trình khách hàng trung thành, gamification, truy xuất nguồn gốc. Các hoạt động này giúp tăng nhận diện thương hiệu và niềm tin khách hàng đối với sản phẩm.
Danh sách sáng kiến số
A4
Ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Giám sát thông tin sản phẩm trên chuỗi giá trị cho Traphaco, đồng thời cung cấp các công cụ cần thiết để khách hàng của Traphaco có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ.
B0-1
Cổng thông tin tương tác khách hàng (Zalo OA)
Cổng thông tin tương tác với khách hàng trên môi trường số nhằm xây dựng nhận diện thương hiệu, chăm sóc khách hàng và bán hàng trên nền tảng Zalo.
B0-2
Tích hợp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt
Hình thức thanh toán trực tuyến giúp các khách hàng, đối tác dễ dàng giao dịch, chi trả một cách thuận lợi, dễ dàng.
B5
Chương trình khách hàng trung thành kết hợp Gamification
Cho phép thiết kế, xây dựng, khởi chạy, quản lý và phân tích các chương trình khách hàng thân thiết kết hợp với các hoạt động trò chơi phù hợp.
A4
Ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Tổng quan sáng kiến số
Dưới sự hỗ trợ của thiết bị di động và các nền tảng công nghệ, người dùng hiện nay ngày càng có xu hướng tìm hiểu đầy đủ thông tin về nguồn gốc sản phẩm, nhất là các sản phẩm thuốc. Sáng kiến số này nhằm mang đến khả năng giám sát thông tin sản phẩm trên chuỗi giá trị cho Traphaco, đồng thời cung cấp các công cụ cần thiết để khách hàng của Traphaco có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm và chứng nhận hàng thật, đảm bảo chất lượng được sản xuất bởi Traphaco.
Hiệu quả đem lại
 • Hỗ trợ đăng ký mã số sản phẩm và đánh giá vùng trồng, nhà xưởng.
 • Theo dõi nhật ký các hoạt động nội bộ như: xuống giống, bón phân, xử lý dịch hại, chăm sóc, cây trồng vật nuôi, thu hoạch, sản xuất, chế biến, đóng gói… ngay tại thời điểm thực hiện.
 • Ghi chép các hoạt động tư vấn, kiểm tra, giám sát vùng sản xuất, trang trại, nhà xưởng đóng gói, nhà máy.
 • Quản lý thông tin phân phối, vận chuyển hàng hoá tới tay người tiêu dùng, đảm bảo minh bạch thông tin sản phẩm.
 • Cho phép người dùng tự kiểm tra thông tin xuất xứ trên từng sản phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Chiến lược
Khách hàng
Vận hành
Dữ liệu
B0-1
Cổng thông tin tương tác khách hàng (Zalo OA)
Tổng quan sáng kiến số
Hệ thống mà Zalo tạo ra để dành cho các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ cho mục đích kinh doanh của mình. Tương tự như các fanpage trên Facebook, đây là tài khoản chính thức mà tổ chức dùng để liên hệ với khách hàng.
Hiệu quả đem lại
 • Triển khai công cụ kết nối khách hàng trên nền tảng Zalo OA để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
 • Minh bạch thông tin về quyền lợi của KH khi tham gia mua hàng Traphaco như chiết khấu, tích điểm, tích lũy, khuyến mại… bằng việc tương tác trên nền tảng Zalo.
 • Lắng nghe thông tin phản hồi từ khách hàng trực tiếp để nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Giảm thiểu dữ liệu khách hàng ảo.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Vận hành
B0-2
Tích hợp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt
Tổng quan sáng kiến số
Thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh phát triển nền kinh tế số, công nghệ số. Thời gian qua, với mục tiêu hạn chế lưu thông tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.
Hiệu quả đem lại
 • Việc thanh toán không dùng tiền mặt an toàn và tránh được các rủi ro như mất cắp, tiền rách, tiền giả.
 • Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác số tiền cần thanh toán. Không cần kiểm đếm, dễ dàng quản lý chi tiêu cá nhân. Thanh toán hàng hóa, dịch vụ mọi lúc, mọi nơi.
 • Gia tăng lợi ích cho khách hàng bằng việc bổ sung các hình thức thanh toán khác nhau như thẻ tín dụng.
 • Giúp quản lý tài chính chặt chẽ hơn, giảm thiếu các sai sót trong quá trình thanh toán.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Vận hành
B5
Chương trình khách hàng trung thành kết hợp Gamification
Tổng quan sáng kiến số
Phần mềm quản lý khách hàng trung thành là giải pháp cho phép thiết kế, xây dựng, khởi chạy, quản lý và phân tích các chương trình khách hàng thân thiết. Phần mềm cho phép lồng cơ chế của trò chơi (gamification) vào hoạt động khách hàng thân thiết một cách sáng tạo, ấn tượng nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
Hiệu quả đem lại
 • Nâng cao hiệu quả quản lý chương trình khách hàng thân thiết.
 • Gia tăng sự gắn bó của khách hàng với thương hiệu, tăng tỉ lệ khách hàng quay lại.Tăng hiệu quả bán hàng, tăng doanh thu.
 • Khách hàng được chăm sóc chuyên nghiệp, nâng cao trải nghiệm, cảm xúc cho khách hàng.
Nâng cao mức độ trưởng thành số
Khách hàng
Công nghệ
Văn hoá
Dữ liệu